Laboratorium dla Inżynierii Materiałowej semestr dyplomowy z Fizycznych Metod Badań Materiałów, które odbywają się w formie rzeczywistej rotacyjnej.

Laboratorium odbywa się w CNA 0/23 0/24
Wtorek od godziny 9:15 do 12 dla: Inżynieria materiałów strukturalnych i biomateriałów (WM), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 7)
Wtorek od godziny 13:15 do 16 dla: Inżynieria materiałów polimerowych (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 7)
Środa od godziny 12:15 do 15 dla: Inżynieria korozyjna (WCh), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 7)
Piątek od godziny 9:15 do 12 dla: Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2017/2018 - zimowy (obecnie sem. 7)