Federalny Uniwersytet im. I. Kanta w Kaliningradzie

Rok 2010


W tym roku grupa trzech studentów II roku fizyki technicznej (Jacek Wąsik, Adam Wróbel, Grzegorz Chajewski) odbyła pierwsze tego typu praktyki studenckie w Kaliningradzie w Rosji. Było to możliwe dzięki współpracy wydziału FTiMS Politechniki Gdańskiej z tamtejszym Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta. Praktyki obejmowały naukę sposobu działania i obsługi urządzeń typu napylarka cienkich warstw, mikroskop elektronowy, czy mikroskopy AFM/STM NanoEducator. Było to z pewnością cenne doświadczenie. Współpraca będzie również obejmować wizytę rosyjskich studentów na Politechnice Gdańskiej.

Rok 2009


Student PG Kamil Badura przed Soborem (katedra) na palcu Zwycięstwa.
Kamil Badura na ulicy Leonova (kosmonauta, czlonek grupy Apollo-Sousz, perwszy wyszedl do kosmosu otwartego, mieszkał w Kaliningradzie)
zdjęcie 1 Kamil Badura obok LIDARa (nazwa pochodzi od angielskiego akronimu LIDAR, utworzonego od wyrażenia: Laser Detection and Ranging.)
zdjęcie 1 Studentki PG Anastasia Wasilewska (wykonala pracę magisterską pod kierunkiem Prof. Karpova, v IZMIRAN) i Weronika Wilk, wizyta w IZMIRAN (Instytut Ziemnego Magnetyzmu i Propagacji Fal Radiowych Akademii nauk Rosji, obserwatoria Uljanovka, niedaleko od Kaliningradu) Laboratoria badań zaburzeń ionosfery.
zdjęcie 1 GeoRADAR ("Radio Detection And Ranging", służy do penetracji gruntu, GPR) Student PG Piotr Furmański, Prof. Karpov (kierownik laboratorium geofizyki, uniwersytet Kanta) i doc. Bessarab.
zdjęcie 1 Anastasia Wasilewska, obok uniwersytetu Kanta
zdjęcie 1 Weronika Wilk, przy pomniku Francysku Skarynie (pierwszy druk w języku Starobialoruskim, r. 1517)