Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zaprasza do współpracy szkoły podstawowe oraz licea ogólnokształcące z województwa pomorskiego. Oferujemy cykl wykładów z fizyki oraz matematyki.

KOMUNIKAT Z DNIA 09.09.2020 r.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ PANDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 NIE PRZEWIDUJE SIĘ URUCHOMIENIA SERII WYKŁADÓW ORAZ LABORATORIÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021.

 

ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA DRUGĄ TURĘ WYKŁADÓW Z FIZYKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ LICEÓW!

PIERWSZY WYKŁAD PLANOWANY JEST JUŻ NA DZIEŃ 2 KWIETNIA 2019 ROKU!

Poniżej lista planowanych wykładów wraz z terminami i preferencjami co do szkół uczestniczących:

L.p.

Data

Tematyka wykładu

Szkoła

1

02.04.19 r.

Matematyka gry Dobble

liceum

       

2

16.04.19 r.

Prąd stały, zależność oporu od temperatury, doświadczalne sprawdzanie praw Kirchhoffa

liceum

3

07.05.19 r.

Pole magnetyczne, indukcja magnetyczna, prąd przemienny

liceum

4

14.05.19 r.

Fale elektromagnetyczne ze szczególnym uwzględnieniem optyki

liceum

5

04.06.19 r.

Elektrostatyka, prąd elektryczny, magnetyzm

szkoła podstawowa

 

Podobnie jak w I turze, zapisy na wykłady należy składać najpóźniej tydzień przed planowanym terminem jego odbycia. Istotna jest kolejność zgłoszeń.

Wykłady odbywać się będą w sali wykładowej Audytorium Maximum w Gmachu Głównym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, we wtorki w godzinach 9:00 - 10:00.

UWAGA: WSTĘPNE REZERWACJE NA WYKŁADY MOŻNA DOKONYWAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM 505-412-918 (DR INŻ. TADEUSZ MIRUSZEWSKI) LUB DROGĄ MAILOWĄ: tadeusz.miruszewski1@pg.edu.pl (dr inż. T.Miruszewski) , bogstrze@pg.edu.pl (dr inż. B.Strzelecka).

Należy podać nazwę szkoły, orientacyjną ilość osób oraz termin wykładu.

 

Kontakt:

e-mail:

bos@mif.pg.gda.pl

tmiruszewski@mif.pg.gda.pl

tel.:

(58) 348-66-19

(58) 348-66-12; 505-412-918