Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zaprasza do współpracy szkoły gimnazjalne oraz licea ogólnokształcące z województwa pomorskiego w ramach umów patronackich. Oferujemy cykl wykładów tematycznych z fizyki wraz z doświadczeniami pozwalającymi na zobrazowanie omawianych zagadnień.

Preferowana ilość osób na dany wykład to 100-150 osób. Minimalna ilość osób, aby wykład mógł się odbyć to 50. Istotna jest kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania się możliwych ilości osób na dany wykład, lista zostanie zamknięta.

Zapisy na dany wykład należy składać najpóźniej tydzień przed planowanym terminem jego odbycia.

Wykłady odbywają się w Audytorium Maximum na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej we wtorki w godzinach 8:30 -9:30.

 

Lista dostępnych wykładów wraz z terminarzem:

LISTA PROPONOWANYCH WYKŁADÓW - CAŁY ROK

 

Kontakt:

e-mail:

bos@mif.pg.gda.pl

tmiruszewski@mif.pg.gda.pl

tel.:

(58) 348-66-19

(58) 348-66-12