I Pracownia Fizyczna | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

I Pracownia Fizyczna

I Pracownia Fizyczna

Lokalizacja: Gmach Główny, nr lab. 7-9 i 10 (poziom 0)

Osoba odpowiedzialna:dr inż. Leszek Wicikowski, prof. uczelni - Kierownik Zakładu Specjalistycznego Wsparcia Dydaktyki

Kontakt:CNA,  pok. 4/09, tel. (58) 347 10 30, e-mail: lewi@pg.edu.pl

Obsługa dydaktyczna: inż. Dariusz Wiszowaty

Kontakt: Gmach Główny, pok. 9A, tel. (58) 347 24 95, e-mail: dariusz.wiszowaty@pg.edu.pl

Regulamin Regulation
Przepisy BHP Health and safety regulations
Strona tytułowa przeprowadzanego ćwiczenia laboratoryjnego Title page of the conducted laboratory exercise
Indywidualna karta laboratoryjna Individual laboratory card

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych w I-szej Pracowni Fizycznej
        w salach 7A i 7B GG
        w salach 8, 9 i 10 GG

Instrukcje do ćwiczeń

Metody opracowania i analizy wyników pomiarowych
M1 M2 M3 M4 M5 M6
M7 M8 M9 M10 M11 M12
M13 M14 M15 M16    
C1a C1b C2 C3 C4 C5
O1 O2 O3 O4 O5 O6
E1 E2a E2b E3 E4 E5
E6 E7 E8 E9 E10 E11
E12 E13 E14      

Instrukcje do ćwiczeń wg skryptów Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej:

[1] Zubek M, Experiments in physics. First laboratory for students, GUT Publishing House, 2009

[2] Kozłowski K, Zieliński R, Laboratorium z Fizyki, część 1, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2003
[3] Dudkiewicz J, Kusz B, Laboratorium z Fizyki, część 2, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2002

Rozkład prowadzonych zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

Rozkład prowadzonych zajęć w semestrze letnim 2020/2021

         w salach 7A i 7B GG
         w salach 8, 9 i 10 GG

Harmonogramy prowadzonych zajęć w semestrze zimowym 2021/2022

  • Wydział FTiMS, kierunek Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii sem. 3
  • Wydział FTiMS, kierunek Matematyka Stosowana
  • Wydziały Chemiczny, Mechaniczny, FTiMS, kierunek Inżynieria Materiałowa
  • Wydział Chemiczny, kierunek Zielone Technologie i Monitoring sem. 1
  • Faculty of Chemistry, Green Technologies and Monitoring term 1
  • Wydział ETI, kierunek Informatyka
  • Wydział ETI, kierunek Data Engineering
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii, kierunek Zarządzanie Inżynierskie

Harmonogramy prowadzonych zajęć w semestrze letnim 2020/2021