Prof. dr hab. Paweł Horodecki

Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska

408 Gmach B
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
Tel. / Fax: (+48 58) 348 60 69
Adres e-mail: pawel@mif.pg.gda.pl