• kontakt w sprawie płatności:

Inżynieria Danych – Data Science, Matematyka dla nauczycieli:

mgr Piotr Sobczyński: piotr.sobczyński@pg.edu.pl, tel. 58 347 13 04

 

Programowanie i bazy danych

mgr Dorota Gostkowska: dorota.gostkowska@pg.edu.pl, tel. 58 347 13 04

- Informujemy, że na wniosek słuchacza jest możliwośc płatności w ratach.

- W tytule przelewu powinno się znaleźć nazwisko słuchacza oraz numer zadania.

 

Dane do przelewu:

Programowanie i bazy danych

 Nr (zadania) projektu   031558

Nr rachunku bankowego:  35 1090 1098 0000 0001 3016 1596

Kwota za studia: 6000 zł

 

Matematyka dla naczyczycieli:

Kwota za studia 7500 zł

Nr rachunku bankowego: 06 1090 1098 0000 0001 3337 2721

 

Inżynieria Danych – Data Science

nr zadania: 032151

 nr rachunku bankowego: 59 1090 1098 0000 0001 3337 2737

Kwota za studia: 7000 zł