Studia podyplomowe: Matematyka dla nauczycieli

Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 nr 0 poz. 1450) z późn. zm.

Data rozpoczęcia kolejnej edycji: 09 październik 2021 r.
 

Czas trwania studiów: 3 semestry
 

Liczba godzin: 350 godzin + 60 godzin praktyki przedmiotowej
 

Opłaty: 2500 zł / semestr;   7500zł / całość studiów
 

Informacje:
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dziekanat - pokój 102 Gmach Główny
tel. 58-347-20-06, 58-348-60-82
e-mail: podyplomowe.wftims@pg.edu.pl.
 

Kierownik studiów:  dr hab. Zdzisław Dzedzej zdzislaw.dzedzej@pg.edu.pl

Program studiów