Studia podyplomowe: Matematyka dla nauczycieli

Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w "module 4" Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131)


 

Data rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2018 r.
 

Czas trwania studiów: 3 semestry
 

Liczba godzin: 350 godzin + 60 godzin praktyki przedmiotowej
 

Opłaty: 2500 zł / semestr;   7500zł / całość studiów
 

Informacje:
Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dziekanat - pokój 102 Gmach Główny
tel. 58-347-20-06, 58-348-60-82
e-mail: podyplomowe.wftims@pg.edu.pl.
 

Kierownik studiów:  dr hab. Zdzisław Dzedzej zdzislaw.dzedzej@pg.edu.pl

Program studiów: https://ftims.pg.edu.pl/studia-podyplomowe-ftims/program-studiow-rocznik-2018