Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zaprasza na studia podyplomowe:

2-semestralne

  • Innżynieria Danych - Data Science - kierownik studiów: dr inż. Patryk Jasik
  • Programowanie i Bazy Danych  - kierownik studiów: dr inż. Paweł Syty

3-semestralne

  • Matematyka dla nauczycieli - kierownik studiów dr hab. Zdziesław Dzedzej, prof. PG

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dziekanat - pokój 102 Gmach Główny
tel. 58-347-20-06, 58-348-60-82 
e-mail: podyplomowe.wftims@pg.edu.pl