Obsługa administracyjna słuchaczy studiów podyplomowych odbywa się w sobotę od godz. 8:45 do godz. 10:45 w terminach zjazdów ww. studiów - pokój 102 Gmach Główny Politechniki Gdańskiej (Dziekanat).