Umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

Szanowni Państwo, umowy podpisane z uczelnią zostaną Państwu przekazane przez Paracowników dziekanatu na zajęciach odbywających się w dniu 21.10.2017. Nie ma potrzeby, aby specjalnie po odbiór udawać się osobiście do dziekanatu.