Karty wjazdu na teren PG

słuchacze studiów podyplomowych

* karta ważna do końca semestru (zimowego do końca lutego, letniego do końca września)

* karta aktywna od godz. 15:00 w piątek do godz. 22:00 w niedzielę

Zainteresowanych studentów zapraszamy do sekretariatu działu ochrony mienia: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

ORAZ DODATKOWO W SOBOTY: 7.10, 14.10 i 21.10 w godz. 8.00-14.00

Koszt zakupu karty to:

W przypadku wykupu karty po raz pierwszy - 80 złotych

W przypadku aktualizacji karty - 50 złotych

Karty upoważniają do wjazdu na cały teren kampusu.

Regulamin dostępny na stronie: https://pg.edu.pl/documents/10766/240366/Regulamin%20kart.pdf