Godziny przyjęć dziekanatu podczas zajazdów studiów podyplomowych

Godziny przyjęć dziekanatu podczas zajazdów 8:45-11:00 pokój 102 Gmach Główny