Drobna korekta w planie zajęć dla Matematyki dla nauczycieli

Skorygowany plan już znajduje się w zakładce plan zajęć.