Wydział FTiMS ZAPRASZA NA

2-semestralne

  • INŻYNIERIA DANYCH - DATA SCIENCE - kierownik studiów: dr inż. Patryk Jasik
  • PROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH - kierownik studiów: dr inż. Paweł Syty

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dziekanat - pokój 102 Gmach Główny
tel. 58-347-20-06, 58-348-60-82 
e-mail: podyplomowe.wftims@pg.edu.pl