Wydział FTiMS ZAPRASZA NA

3-semestralne STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI

  • FIZYKA - kierownik studiów: prof. dr hab. Sienkiewicz Józef E., prof. zw. PG
  • MATEMATYKA - kierownik studiów: dr hab. Zdzisław Dzedzej

Studia spełniają wymogi kwalifikacyjne określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

na 2-semestralne

  • INŻYNIERIA DANYCH - DATA SCIENCE - kierownik studiów: dr inż. Patryk Jasik
  • PROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH - kierownik studiów: dr inż. Paweł Syty
  • SYMULACJE KOMPUTEROWE DLA INŻYNIERÓW - kierownik studiów: dr inż. Marek Augustyniak

 

Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, Dziekanat - pokój 102 Gmach Główny
tel. 58-347-20-06, 58-348-60-82  fax. 58-347-17-05
e-mail: podyplomowe@mif.pg.gda.pl