Kusy przygotowujące do matury, kursy wyrównawcze przed studiami | FTiMS - Politechnika Gdańska

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-28

Kusy przygotowujące do matury, kursy wyrównawcze przed studiami

studenci

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO MATURY Z MATEMATYKI I FIZYKI

Jeśli chcesz:

• powtórzyć, rozszerzyć i usystematyzować materiał z matematyki i fizyki

• nabyć umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań

• merytorycznie przygotować się do egzaminu

• zyskać pewność, że decyzja o wyborze dalszej drogi kształcenia jest najlepsza

• zapoznać się z atmosferą renomowanej wyższej uczelni

• SUKCESEM ZAKOŃCZYĆ EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI

Co nas wyróżnia?:

• doświadczeni nauczyciele, ze zindywidualizowanym podejściem do uczniów

• kameralne grupy zajęciowe

• zajęcia odbywają się pozytywnej i wspierającej atmosferze

• możliwość realizacji na poziomie rozszerzonym kursu z matematyki i fizyki w ciągu jednego dnia

• zajęcia odbywają się w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
w historycznym otoczeniu

Kursy przygotowują do matury w zakresie rozszerzonym, prowadzone są
w wymiarze łącznym po 78 godziny zajęć lekcyjnych z każdego przedmiotu,
w tym na kursie z fizyki 6 godzin lekcyjnych poświęconych jest eksperymentom fizycznym. Zajęcia prowadzone odbywają się w soboty, po 3 godziny lekcyjne, przez 26 tygodni: fizyka w godzinach 9:15 – 12:00, matematyka 12:15 – 15:00. Warunkiem utworzenia grupy jest zgłoszenie się min. 18 osób.

Rozpoczęcie kursu – 24 września 2022

Szczegółowe informacja na stronie: https://ftims.pg.edu.pl/kursdomatury

KURS WYRÓWNAWCZY Z FIZYKI I MATEMATYKI

Tegoroczny kurs odbywa się w trybie stacjonarnym w salach dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Kurs adresowany jest do studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Zapraszamy do udziału uczniów chcących bezproblemowo rozpocząć naukę na studiach. Wcześniejsze rozpoczęcie powtórki z programu obowiązującego na maturze z matematyki i fizyki wyrówna różnice programowe i umożliwi lepsze usystematyzowanie materiału. Kurs opracowano w oparciu o wymogi programowe poszczególnych Wydziałów Politechniki Gdańskiej.

Dzięki uczestnictwu w naszym Kursie:

  • powtórzysz, poszerzysz i usystematyzujesz swoją wiedzę z matematyki i fizyki,

  • nabędziesz umiejętności sprawnego rozwiązywnia zadań,

  • zapoznasz się z atmosferą na naszej uczelni,

  • zyskasz pewność, że decyzja o wyborze dalszej drogi kształcenia jest najlepsza.

Celem Kursu Wyrównawczego z matematyki i fizyki jest kompleksowe przygotowanie studentów przyjętych na pierwszy rok studiów aby bez stresów i problemów rozpoczęli oni naukę na studiach.

Szczegóły na stronie: https://ftims.pg.edu.pl/kursy-wyrownawcze

80 wyświetleń