Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2020/2021

- prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek (Instytut Matematyki Stosowanej) - członek UKds.ZJK, przewodniczący komisji    
- dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni, z-ca dyrektora Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej    - członek komisji    
- dr inż. Małgorzata Franz, z-ca dyrektora Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej, członek komisji    
- dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. uczelni, z-ca dyrektora Instytutu Matematyki Stosowanej, członek komisji    
- przedstawiciel studentów    
- przedstawiciel doktorantów    
- przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych