Rada Wydziału  —  kadencja 2016–2020 
(stan na  01.09.2016 r.)

 

Przewodniczący Rady Wydziału: Dziekan — prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG 
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju — dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. Nauki — dr hab. Joanna Janczewskaprof. nadzw. PG
Prodziekan ds. Kształcenia — dr Brygida Mielewska

 

Samodzielni pracownicy naukowi 

 • prof. dr hab. Paweł Horodecki, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek 
 • prof. dr hab. Marek Czachor
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
 • prof. dr hab. inż. Eligiusz Mieloszyk
 • dr hab. Karol Dziedziul, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG 
 • dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG 
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Piotr Bartłomiejczyk
 • dr hab. Zbigniew Bartoszewski 
 • dr hab. Marek Beśka 
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej
 • dr hab. Julien Guthmuller 
 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz 
 • dr hab. Leszek Kułak 
 • dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski 

 

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych 

 • dr inż Piotr Grygiel
 • dr inż Patryk Jasik
 • dr inż. Patrycja Stefańska
 • dr inż. Bogumiła Strzelecka, doc. PG
 • dr inż. Paweł Syty
 • dr inż. Leszek Wicikowski
 • dr inż. Paweł Wojda
 • dr inż. Kamila Żelechowska

 

Przedstawiciele pozostałych pracowników Wydziału 

 • mgr inż. Irena Datta
 • mgr Dorota Gostkowska
 • mgr inż. Marek Żabczyński 

 

Przedstawiciel Doktorantów 

 •  mgr inż. Piotr Winiarz 

 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego 

 • Mikołaj Chlipała
 • Alicja Ławrynowicz
 • Milena Nowaszczuk
 • Justyna Rudnicka
 • Mateusz Serocki
 • Paulina Serocka
 • Alicja Starzyńska
 • Mateusz Stępień
 • Magda Śmigielska
 • Kacper Wichowicz

 

Członkowie Rady z głosem doradczym 

 • mgr inż. Marcin Byczuk — Związek Zawodowy "Solidarność"