Rada Wydziału  —  kadencja 2016–2020 
(stan na  20.12.2019 r.)

 

Przewodniczący Rady Wydziału: Dziekan — prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju — dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. PG
Prodziekan ds. Nauki — dr hab. Joanna Janczewskaprof. PG
Prodziekan ds. Kształcenia — dr Brygida Mielewska, prof. PG

 

Samodzielni pracownicy naukowi 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek
 • prof. dr hab. Marek Czachor
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda
 • prof. dr hab. Marek Izydorek
 • prof dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
 • prof. dr hab. Anna Perelomova
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski
 • dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG
 • dr hab. Marek Beśka, prof. PG
 • dr hab. Maciej Bobrowski, prof. PG
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. PG
 • dr hab. Karol Dziedziul, prof. PG
 • dr hab. Jan Franz, prof. PG
 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. PG 
 • dr hab. Julien Guthmuller, prof. PG
 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG
 • dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. PG
 • dr hab. inż. arch. Jan Kozicki, prof. PG
 • dr hab. Paweł Możejko, prof.  PG
 • dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. PG
 • dr hab. inż. Leszek Piotrowski, prof. PG
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG
 • dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. PG
 • dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. PG

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych 

 • dr inż Piotr Grygiel
 • dr inż Patryk Jasik
 • dr inż. Patrycja Stefańska
 • dr inż. Bogumiła Strzelecka, doc. PG
 • dr inż. Paweł Syty
 • dr inż. Leszek Wicikowsk, prof. PGi
 • dr inż. Paweł Wojda

 

Przedstawiciele pozostałych pracowników Wydziału 

 • mgr inż. Irena Datta
 • mgr Dorota Gostkowska
 • mgr inż. Marek Żabczyński 

 

Przedstawiciel Doktorantów 

 •  mgr inż. Wojciech Korzeniewski

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego 

 • Jakub Chodnicki
 • Kinga Krauza
 • Natalia Lentz
 • Damian Lorenc
 • Bartosz Nurek
 • Jakub Persjanow
 • Dagmara Popiołek
 • Agnieszka Skotnicka
 • Sebastian Somionka
 • Anna Winiarska

 

Członkowie Rady z głosem doradczym 

 • mgr inż. Marcin Byczuk — Związek Zawodowy "Solidarność"