Rada Wydziału  —  kadencja 2016–2020 
(stan na  14.06.2019 r.)

 

Przewodniczący Rady Wydziału: Dziekan — prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG 
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju — dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. nadzw. PG
Prodziekan ds. Nauki — dr hab. Joanna Janczewskaprof. nadzw. PG
Prodziekan ds. Kształcenia — dr Brygida Mielewska

 

Samodzielni pracownicy naukowi 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, prof. zw. PG 
 • prof. dr hab. Marek Czachor, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG
 • prof dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Anna Perelomova, prof. zw. PG 
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG
 • dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Maciej Bobrowski, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Karol Dziedziul, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Jan Franz, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG 
 • dr hab. Julien Guthmuller, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. arch. Jan Kozicki, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Leszek Piotrowski, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Kamila Sadowska, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. nadzw. PG
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Marek Beśka 

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych 

 • dr inż Piotr Grygiel
 • dr inż Patryk Jasik
 • dr inż. Patrycja Stefańska
 • dr inż. Bogumiła Strzelecka, doc. PG
 • dr inż. Paweł Syty
 • dr inż. Leszek Wicikowski
 • dr inż. Paweł Wojda

 

Przedstawiciele pozostałych pracowników Wydziału 

 • mgr inż. Irena Datta
 • mgr Dorota Gostkowska
 • mgr inż. Marek Żabczyński 

 

Przedstawiciel Doktorantów 

 •  mgr inż. Wojciech Korzeniewski

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego 

 • Damian Lorenc
 • Piotr Majewski
 • Bartosz Nurek
 • Jakub Persjanow
 • Oktawia Płużnow
 • Dagmara Popiołek
 • Patryk Sadowski
 • Krystyna Tokarska
 • Anna Winiarska
 • Dominika Winiarska

 

Członkowie Rady z głosem doradczym 

 • mgr inż. Marcin Byczuk — Związek Zawodowy "Solidarność"