Rada Wydziału  —  kadencja 2020–2024
 

Przewodniczący Rady Wydziału: Dziekan- prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
Prodziekan ds. Nauki- prof. dr hab. Grzegorz Graff
Prodziekan ds. Kształcenia- dr Brygida Mielewska, prof. uczelni
Prodziekan ds. Organizacji- dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. uczelni
Dyrektor Instytutu Fizyki i Informatyki Stosowanej- dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni
Dyrektor Instytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej- prof. dr hab inż Wojciech Sadowski
Dyrektor Instytutu Matematyki Stosowanej- prof. dr hab. Joanna Janczewska

Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek
 • prof dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
 • dr hab. inż. Marta Łabuda, prof uczelni
 • dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni
 • dr hab inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni

Przedstawiciele niesamodzielnych pracowników naukowych 

 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk
 • dr inż Marcin Dampc
 • dr inż Marcin Łapiński
 • dr inż Anna Szafrańska
 • dr inż. Paweł Syty

Przedstawiciele pozostałych pracowników Wydziału 

 • mgr inż. Irena Datta
 • mgr Dorota Gostkowska
 • mgr Małgorzata Krasińska

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego 

 • Jakub Chodnicki
 • Natalia Lentz
 • Agnieszka Skotnicka
 • Sebastian Somionka
 • Anna Winiarska

Członkowie Rady z głosem doradczym 

 • Dyrektor administarcyjny- mgr inż Marek Żabczyński
 • Związek Zawodowy "Solidarność" - mgr inż. Marcin Byczuk