I. Katedra Analizy Nieliniowej i Statystyki

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal
1 prof. dr hab.
Izydorek Marek, prof. zw. PG
izydorek@mif.pg.gda.pl 58 347 10 98 pokój 517 GB
2 prof. dr hab. inż.
Szarek Tomasz
tszarek@mif.pg.gda.pl 58 347 11 28 pokój 509 GB
3 dr hab.
Dziedziul Karol, prof. nadzw. PG
kdz@mif.pg.gda.pl 58 347 19 17 pokój 515a GB
4 dr hab.
Bartoszewski Zbigniew
zbart@mif.pg.gda.pl 58 347 19 80 pokój 512 GB
5 dr hab.
Beśka Marek
beska@mif.pg.gda.pl 58 347 13 76 pokój 516 GB
6 dr hab.
Dzedzej Zdzisław
zdzedzej@mif.pg.gda.pl 58 347 24 72 pokój 611 GB
7 dr
Gołaszewska Agata
golaszewska@mif.pg.gda.pl 58 347 17 12 pokój 511 GB
8 dr inż.
Krawczyk Robert
robertkra@o2.pl 58 347 28 71 pokój 514 GB
9 dr inż.
Maksymiuk Jakub
jmaksymiuk@mif.pg.gda.pl 58 347 21 71 pokój 610b GB
10 dr inż.
Styborski Marcin
marcins@mif.pg.gda.pl 58 347 23 28 pokój 610e GB
11 dr inż.
Świetlik Krzysztof
kswietlik@mif.pg.gda.pl 58 347 11 28 pokój 509 GB
12 mgr inż.
Chmara Magdalena
mchmara@mif.pg.gda.pl 58 347 17 12 pokój 503 GB
13 mgr inż.
Ciesielski Jakub
jciesielski@mif.pg.gda.pl 58 347 10 09 pokój 503 GB
14 mgr inż.
Gzella Tomasz
tgzella@mif.pg.gda.pl 58 347 10 09 pokój 503 GB
15 mgr inż.
Jarzębkowska Natalia
natjarze@pg.edu.pl 58 347 22 52 pokój 515 GB
16 mgr inż.
Starostka Maciej
mstarostka@mif.pg.gda.pl 58 347 23 28 pokój 610e GB
17 mgr inż.
Wałachowska Agnieszka
awalachowska@mif.pg.gda.pl 58 347 22 52 pokój 515 GB
18 mgr inż.
Wroński Karol
karol.wronski9@gmail.com 58 347 21 71 pokój 610b GB
19 mgr inż.
Zgorzelska Anita
awlodarczyk@mif.pg.gda.pl 58 347 28 71 pokój 514 GB
Osoby współpracujące z katedrą
1 prof. dr hab. inż.
Gęba Kazimierz
    pokój 610d GB

 

 

II. Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal
1 prof. dr hab.
Szmytkowski Radosław, prof. zw. PG
radek@mif.pg.gda.pl 58 347 23 12 pokój 125 GG
2 dr hab.
Możejko Paweł, prof. nadzw. PG
paw@mif.pg.gda.pl 58 347 29 21 pokój 126e GG
3 dr inż.
Bielski Sebastian
bolo@mif.pg.gda.pl 58 347 29 66 pokój 33b GG
4 dr inż.
Demianowicz Maciej
maciej@mif.pg.gda.pl 58 347 21 44 pokój 126c GG
5 dr
Shopa Mykola
mszopa@mif.pg.gda.pl 58 347 29 66 pokój 33b GG
6 dr inż.
Stefańska Patrycja
pstefanska@mif.pg.gda.pl 58 347 19 36 pokój 126d GG
7 dr
Twardowski Ryszard
ryrt@mif.pg.gda.pl 58 347 12 77 pokój 33c GG
8 dr
Zawadzki Mateusz
mzawadzki@mif.pg.gda.pl 58 347 21 44 pokój 126c GG
9 dr
Weber Piotr
pweber@mif.pg.gda.pl 58 347 12 95 pokój 33a GG
10 mgr inż.
Łukasik Grzegorz
glukasik@mif.pg.gda.pl 58 347 21 44 pokój 126c GG
11 mgr inż.
Ptasińska-Denga Elżbieta
ela@mif.pg.gda.pl 58 347 14 61 pokój 126b GG
12 mgr inż.
Żywicka Bożena
boshena@mif.pg.gda.pl 58 347 29 21 pokój 126e GG
Doktoranci
1 mgr inż.
Brzeska Beata
bbrzeska@mif.pg.gda.pl 58 347 19 36 pokój 126d GG
2 mgr inż.
Stefanowska Sylwia
sstefanowska@mif.pg.gda.pl 58 347 19 36 pokój 126d GG
3 inż.
Miśnik Maciej
mmisnik@mif.pg.gda.pl 58 347 29 21 pokój 126e GG
Osoby współpracujące z katedrą
1 prof. dr hab.
Leble Sergey
leble@mif.pg.gda.pl 58 347 12 95 pokój 33a GG
2 prof. dr hab.
Szmytkowski Czesław
czsz@mif.pg.gda.pl 58 347 25 79 pokój 126a GG

 

 

III. Katedra Fizyki Ciała Stałego

 

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal
1 prof. dr hab. inż.
Sadowski Wojciech, prof. zw. PG
wosa@mif.pg.gda.pl 58 347 20 91 pokój 4/21 CNA
2 prof. dr hab. inż.
Rybicki Jarosław, prof. zw. PG
ryba@pg.gda.pl 58 347 28 34 pokój 107 GG
3 prof. dr hab. inż.
Gazda Maria
maria@mif.pg.gda.pl 58 348 66 15 pokój 4/15 CNA
4 prof. dr hab. inż.
Kusz Bogusław
bodzio@mif.pg.gda.pl 58 347 12 13 pokój 4/07 CNA
5 dr hab. inż.
Barczyński Ryszard J., prof. nadzw. PG
jasiu@mif.pg.gda.pl 58 347 18 32 pokój 4/08 CNA
6 dr hab. inż.
Klimczuk Tomasz, prof. nadzw. PG
tomek@mif.pg.gda.pl 58 348 66 11 pokój 4/29 CNA
7 dr hab. inż.
Kościelska Barbara, prof. nadzw. PG
basia@mif.pg.gda.pl 58 347 14 86 pokój 4/12 CNA
8 dr hab. inż.
Witkowska Agnieszka, prof. nadzw. PG
agnieszka@mif.pg.gda.pl 58 348 66 08 pokój 4/10 CNA
9 dr inż.
Strzelecka Bogumiła, doc. PG
bos@mif.pg.gda.pl 58 348 66 19 pokój 4/19 CNA
10 dr inż.
Augustyniak Marek
maugustyniak@mif.pg.gda.pl 58 348 66 17 pokój 4/17 CNA
11 dr
Bobrowski Maciej
mate@task.gda.pl 58 347 12 35 pokój 105 GG
12 dr inż.
Bochentyn Beata
bbochentyn@mif.pg.gda.pl 58 348 66 13 pokój 4/11 CNA
13 dr inż.
Chmielewski Marek
bzyk@mif.pg.gda.pl 58 348 66 14 pokój 4/18 CNA
14 dr inż.
Dziedzic Jacek
jaca@mif.pg.gda.pl 58 347 20 95 pokój 106 GG
15 dr inż.
Karczewski Jakub
jkarczew@mif.pg.gda.pl 58 348 66 13 pokój 4/11 CNA
16 dr inż.
Kolincio Kamil
kkolincio@mif.pg.gda.pl 58 348 66 18 pokój 4/23 CNA
17 dr inż.
Łapiński Marcin
mlapinski@mif.pg.gda.pl 58 348 66 16 pokój 4/05 CNA
18 dr inż.
Mielewczyk-Gryń Aleksandra
amielewczyk@mif.pg.gda.pl 58 348 66 19 pokój 4/19 CNA
19 dr inż.
Miruszewski Tadeusz
tmiruszewski@mif.pg.gda.pl 58 348 66 12 pokój 4/30 CNA
20 dr inż.
Piotrowski Leszek
lesio@mif.pg.gda.pl 58 348 66 17 pokój 4/17 CNA
21 dr inż.
Prześniak-Welenc Marta
mprzesniak@mif.pg.gda.pl 58 348 66 06 pokój 4/26 CNA
22 dr inż.
Rybicka Anna
arybicka@mif.pg.gda.pl 58 347 12 35 pokój 105 GG
23 dr inż.
Usarek Zbigniew
zusarek@mif.pg.gda.pl 58 348 66 06 pokój 4/26 CNA
24 dr inż.
Wachowski Sebastian
swachowski@mif.pg.gda.pl 58 348 66 12 pokój 4/30 CNA
25 dr inż.
Wicikowski Leszek
lewi@mif.pg.gda.pl 58 347 10 30 pokój 4/09 CNA
26 dr inż.
Winczewski Szymon
swinczew@mif.pg.gda.pl 58 347 20 95 pokój 106 GG
27 dr inż.
Winiarski Michał
mwiniarski@mif.pg.gda.pl 58 348 66 04 pokój 4/28 CNA
28 dr inż.
Wójcik Natalia
nwojcik@mif.pg.gda.pl 58 348 66 06 pokój 4/26 CNA
29 dr inż.
Żelechowska Kamila
kzelechowska@mif.pg.gda.pl 58 348 66 16 pokój 4/05 CNA
30 mgr inż.
Gdaniec Paweł
pgdaniec@mif.pg.gda.pl 58 348 66 12 pokój 4/30 CNA
31 mgr
Namysł Lucyna
lnamysl@mif.pg.gda.pl 58 348 66 01 pokój 4/22 CNA
32 mgr
Stiburski Marcin
mstiburski@mif.pg.gda.pl 58 348 66 09 lab. 0/14 CNA
33 mgr
Szaniawska Krystyna
ksza@mif.pg.gda.pl 58 348 66 09
58 347 21 30
lab. 0/14 CNA
pokój 4/13 CNA
Doktoranci
1 mgr inż.
Dzierzgowski Kacper
kdzierzgowski@mif.pg.gda.pl 58 348 65 30 pokój 4/16 CNA
2 mgr inż.
Kondratowicz Izabela
ikondratowicz@mif.pg.gda.pl 58 348 66 03 pokój 4/27 CNA
3 mgr inż.
Kozub Agnieszka
akozub@mif.pg.gda.pl 58 348 66 04 pokój 4/28 CNA
4 mgr inż.
Kupracz Piotr
pkupracz@mif.pg.gda.pl 58 348 66 04 pokój 4/28 CNA
5 mgr inż.
Lenarciak Ariel
alenarciak@mif.pg.gda.pl 58 348 66 03 pokój 4/27 CNA
6 mgr inż.
Lewandowski Tomasz
tlewandowski@mif.pg.gda.pl 58 348 66 03 pokój 4/27 CNA
7 mgr inż.
Olszewski Robert
rolszewski@mif.pg.gda.pl 58 348 14 95 pokój 4/06 CNA
8 mgr inż.
Roman Marta
mroman@mif.pg.gda.pl 58 348 65 30 pokój 4/16 CNA
9 mgr inż.
Sobczak Zuzanna
zsobczak@mif.pg.gda.pl 58 348 14 95 pokój 4/06 CNA
10 mgr inż.
Strychalska-Nowak Judyta
jstrychalska@mif.pg.gda.pl 58 348 66 04 pokój 4/28 CNA
11 mgr inż.
Szumska Anna
aszumska@mif.pg.gda.pl 58 348 14 95 pokój 4/06 CNA
12 mgr inż.
Walas Michalina
mwalas@mif.pg.gda.pl 58 348 66 03 pokój 4/27 CNA
13 mgr inż.
Winiarz Piotr
pwiniarz@mif.pg.gda.pl 58 348 66 18 pokój 4/23 CNA
14 mgr inż.
Zagórski Krzysztof
kzagorski@mif.pg.gda.pl 58 348 66 12 pokój 4/30 CNA
Osoby współpracujące z katedrą
1 prof. dr hab. inż.
Murawski Leon
lemur@mif.pg.gda.pl 58 348 26 63 pokój 4/14 CNA

 

IV. Katedra Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal
1 prof. dr hab.
Horodecki Paweł, prof. zw. PG
pawel@mif.pg.gda.pl 58 348 60 69 pokój 408 GB
2 prof. dr hab.
Sienkiewicz Józef E., prof. zw. PG
jes@mif.pg.gda.pl 58 347 22 25 pokój 416 GB
3 prof. dr hab.
Czachor Marek
mczachor@pg.gda.pl 58 348 60 72 pokój 411 GB
4 dr hab.
Perelomova Anna, prof. nadzw. PG
anpe@mif.pg.gda.pl 58 347 20 78 pokój 410 GB
5 dr hab.
Guthmuller Julien
jguthmuller@mif.pg.gda.pl 58 347 28 89 pokój 414 GB
6 dr hab.
Kułak Leszek
kulak@mif.pg.gda.pl 58 348 61 34 pokój 413 GB
7 dr inż.
Czekaj Łukasz
lczekaj@mif.pg.gda.pl 58 347 22 25 pokój 417 GB
8 dr
Franz Jan
jfranz@mif.pg.gda.pl 58 347 28 89 pokój 414 GB
9 dr inż.
Jasik Patryk
p.jasik@mif.pg.gda.pl 58 347 29 49 pokój 415 GB
10 dr inż.
Łabuda Marta
marta@mif.pg.gda.pl 58 347 15 30 pokój 409 GB
11 dr inż.
Reichel Bartosz
reichel@mif.pg.gda.pl 58 347 15 30 pokój 409 GB
12 dr
Streltzov Alexander
astreltzov@mif.pg.gda.pl 58 347 22 25 pokój 417 GB
13 dr inż.
Syty Paweł
sylas@mif.pg.gda.pl 58 348 61 34 pokój 413 GB
14 dr inż.
Tuziemski Jan
jtuziemski@mif.pg.gda.pl 58 347 29 25 pokój 412 GB
15 dr inż.
Wilczewski Marcin
marcin@mif.pg.gda.pl 58 347 28 89 pokój 414 GB
16 mgr
Kaszewska Ewa
ekaszewska@mif.pg.gda.pl 58 347 22 25 pokój 417 GB
17 mgr
Ksionek Justyna
jksionek@mif.pg.gda.pl 58 347 22 25 pokój 417 GB
18 mgr
Sarniak Sylwia
sarniak@mif.pg.gda.pl 58 347 22 25 pokój 417 GB
Doktoranci
1 mgr inż.
Erdmann Ewa
eerdmann@mif.pg.gda.pl 58 347 29 25 pokój 412 GB
2 mgr inż.
Gołębiowski Leszek
lgolebiowski@mif.pg.gda.pl 58 347 22 62 pokój 519 GB
3 mgr inż.
Kamoń Michał
mkamon@mif.pg.gda.pl 58 347 22 62 pokój 519 GB
4 mgr inż.
Martynow Miłosz
mmartynow@mif.pg.gda.pl 58 347 22 62 pokój 519 GB
5 mgr inż.
Ratkowski Filip
fratkowski@mif.pg.gda.pl 58 347 22 62 pokój 519 GB
6 mgr inż.
Staniszewska Magdalena
magstanisz@gmail.com 58 347 29 25 pokój 412 GB
7 mgr inż.
Wiatr Marcin
mwiatr@mif.pg.gda.pl 58 347 29 49 pokój 415 GB
Osoby współpracujące z katedrą
1 prof. dr hab.
Yury Glazunov
glazunow@mif.pg.gda.pl 58 347 60 70 pokój 519 GB

 

 

V. Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal
1 dr hab. inż.
Stampor Waldemar, prof. nadzw. PG
waldek@mif.pg.gda.pl 58 347 27 04 pokój 108c GG
2 dr hab. inż.
Jarosz Grażyna
zofia@mif.pg.gda.pl 58 347 13 58 pokój 112 GG
3 dr hab. inż.
Szmytkowski Jędrzej
jedrek@mif.pg.gda.pl 58 347 16 50 pokój 108b GG
4 dr inż.
Signerski Ryszard, doc. PG
ryszard@mif.pg.gda.pl 58 347 13 58 pokój 112 GG
5 dr inż.
Dampc Marcin
dampc@mif.pg.gda.pl 58 347 10 69 pokój 123 GG
6 dr
Franz Małgorzata
mabo@mif.pg.gda.pl 58 347 20 12 pokój 109c GG
7 dr inż.
Grygiel Piotr
pgrygiel@mif.pg.gda.pl 58 347 26 36 pokój 109b GG
8 dr inż.
Linert Ireneusz
irek@mif.pg.gda.pl 58 347 10 69 pokój 123 GG
9 dr
Mielewska Brygida
brygida@mif.pg.gda.pl 58 347 28 86 pokój 114 GG
10 dr inż.
Szostak Justyna
jszostak@mif.pg.gda.pl 58 347 20 12 pokój 109c GG
11 dr
Wąsowicz Tomasz
twasowicz@mif.pg.gda.pl 58 347 22 84 pokój 124 GG
12 mgr inż.
Falkowski Karol
kfalkowski@mif.pg.gda.pl 58 347 26 36 pokój 109b GG
13 mgr
Kuzborska Iwona
iwku@mif.pg.gda.pl 58 347 28 00 pokój 109a GG
14 mgr
Neumann Tomasz
tneumann@mif.pg.gda.pl 58 347 28 86 pokój 114 GG
15 mgr inż.
Pelczarski Daniel
dpelczarski@mif.pg.gda.pl 58 347 15 68 pokój 110 GG
Doktoranci
1 mgr inż.
Głowienka Damian
dglowienka@mif.pg.gda.pl 58 347 10 69 pokój 123 GG
2 mgr inż.
Klein Maciej
mklein@mif.pg.gda.pl 58 347 15 68 pokój 110 GG
3 mgr inż.
Marczyński Rafał
rmarczynski@mif.pg.gda.pl 58 347 29 85 pokój 111 GG
Osoby współpracujące z katedrą
1 prof. dr hab.
Godlewski Jan
jago@mif.pg.gda.pl 58 347 16 87 pokój 108a GG

 

 

VI. Katedra Rachunku Prawodpodobieństwa i Biomatemtyki

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal
1 prof. dr hab. inż.
Bartoszek Wojciech
bartowk@mif.pg.gda.pl 58 347 26 57 pokój 610c GB
2 dr hab.
Janczewska Joanna, prof. nadzw. PG
janczewska@mif.pg.gda.pl 58 347 20 93 pokój 612 GB
3 dr inż.
Sobczak Ryszard, doc. PG
rsob@mif.pg.gda.pl 58 347 12 22 pokój 518 GB
4 dr
Cyman Joanna
joana@mif.pg.gda.pl 58 347 12 20 pokój 517a GB
5 dr inż.
Dettlaff Magda
mdettlaff@mif.pg.gda.pl 58 347 28 61 pokój 516a GB
6 dr
Kuna Maciej
maciek@mif.pg.gda.pl 58 347 22 63 pokój 610a GB
7 dr inż.
Lemańska Magdalena
magda@mif.pg.gda.pl 58 347 28 61 pokój 516a GB
8 dr inż.
Pułka Małgorzata
mpulka@mif.pg.gda.pl 58 347 23 95 pokój 508 GB
9 dr inż.
Raczek Joanna
gardenia@mif.pg.gda.pl 58 347 12 20 pokój 517a GB
10 mgr
Badocha Michał
mbadocha@mif.pg.gda.pl 58 347 13 54 pokój 520 GB
11 mgr inż.
Janiak Michał
mjaniak@mif.pg.gda.pl 58 347 23 95 pokój 508 GB
12 mgr inż.
Krzemiński Michał
mkrzeminski@mif.pg.gda.pl 58 347 23 95 pokój 508 GB
13 mgr inż.
Pastuszak Krzysztof
kpastuszak@mif.pg.gda.pl 58 347 13 54 pokój 520 GB
Osoby współpracujące z katedrą
1 dr hab.
Krzykowski Grzegorz
grzkrzyk@pg.gda.pl 58 347 22 63 pokój 610a GB

 

 

VII. Katedra Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal
1 prof. dr hab. inż.
Mieloszyk Eligiusz
emieloszyk@mif.pg.gda.pl 58 347 23 14 pokój 506 GB
2 dr hab.
Graff Grzegorz, prof. nadzw. PG
graff@mif.pg.gda.pl 58 347 22 49 pokój 610 GB
3 dr hab.
Bartłomiejczyk Piotr
pbartlom@mif.pg.gda.pl 58 347 22 79 pokój 507 GB
4 dr
Bartłomiejczyk Agnieszka
agnes@mif.pg.gda.pl 58 347 22 79 pokój 507 GB
5 dr inż.
Signerska-Rynkowska Justyna
jsignerska@mif.pg.gda.pl 58 347 26 49 pokój 505 GB
6 dr inż.
Szafrańska Anna
aszafranska@mif.pg.gda.pl 58 347 11 41 pokój 502 GB
7 dr inż.
Wojda Paweł
pwojda@mif.pg.gda.pl 58 347 11 41 pokój 502 GB
8 mgr inż.
Goławska Urszula
ugolawska@mif.pg.gda.pl 58 347 20 35 pokój 510 GB
9 mgr inż.
Tessmer Katarzyna
katarzyna.tessmer@pg.gda.pl  58 347 11 41 pokój 502 GB

 

 

VIII. Administracja Wydziału

Lp. Nazwisko i Imię E-mail Telefon Lokal
Dyrektor Administracyjny Wydziału
1 mgr inż.
Marek Żabczyński
mzabczynski@mif.pg.gda.pl 58 347 13 10 pokój 103b GG
Biuro Wydziału
1 mgr
Gostkowska Dorota
dgostkowska@mif.pg.gda.pl 58 347 13 04 pokój 103d GG
2 mgr
Jakonis Krystyna
kjakonis@mif.pg.gda.pl 58 347 13 04 pokój 103d GG
3 mgr
Krasińska Małgorzata
mkrasinska@mif.pg.gda.pl 58 347 25 87 pokój 103c GG
4 Krygier Paulina pola@mif.pg.gda.pl 58 347 11 48 pokój 513  GG
5 mgr
Lewandowska Ewa
lew@mif.pg.gda.pl 58 347 13 10 pokój 103a GG
6 mgr
Lisiecka Karolina
klisiecka@mif.pg.gda.pl 58 347 11 48 pokój 513 GB
7 mgr
Majchrowska Marta
mzielinska@mif.pg.gda.pl 58 347 13 10 pokój 103a GG
8 mgr
Stanisławska Maria
mstanislawska@mif.pg.gda.pl 58 347 25 87 pokój 103c GG
Dziekanat
1 mgr inż.
Irena Datta
idatta@mif.pg.gda.pl 58 348 60 82 pokój 102 GG
2 mgr
Lubaczewska Anna
alubaczewska@mif.pg.gda.pl 58 347 17 05 pokój 102 GG
3 mgr
Staniszewska Paulina
dziekanat@mif.pg.gda.pl 58 347 20 06
58 348 65 52
pokój 102 GG
4 mgr
Topp Magdalena
dziekanat@mif.pg.gda.pl 58 347 20 06
58 348 65 51
pokój 102 GG
Zespół Obsługi Dydaktyki
1 mgr inż.
Byczuk Marcin
mbyczuk@mif.pg.gda.pl 58 347 24 95 pokój 9a GG
2 mgr inż.
Kozłowski Andrzej
jankomaj@mif.pg.gda.pl 58 347 17 54 pokój 122 GG
3 inż.
Nowakowski Jarosław
jnowakowski@mif.pg.gda.pl 58 347 17 54 pokój 122 GG
4 inż.
Wiszowaty Dariusz
dwiszowaty@mif.pg.gda.pl 58 347 24 95 pokój 9a GG
Zespół Obsługi Informatycznej
1 mgr inż.
Hoppe Marcin
maho@mif.pg.gda.pl 58 347 23 58 pokój 11 GG
2 Polichnowski Zdzisław polz@mif.pg.gda.pl 58 347 23 58 pokój 11 GG
3 Sobczyk Tomasz tsobczyk@mif.pg.gda.pl 58 348 66 02 pokój 4/20 CNA
Pracownicy techniczni
1 Jakonis Czesław cjakonis@mif.pg.gda.pl 58 347 24 43 pokój 31 GG
2 Ruzik Bogdan bruzik@mif.pg.gda.pl 58 347 24 43 pokój 31 GG