Nagroda Dziekana WFTiMS za osiągnięcia w działalności naukowej

i aktywności publikacyjnej w roku 2015.

Lider publikacji naukowych na Wydziale FTiMS – Ranking 2015

Imię i Nazwisko

Katedra

Dr inż. Jakub Karczewski

FCS

Prof. dr hab. inż. Maria Gazda

FCS

Prof. dr hab. Paweł Horodecki

FTiIK

Dr Jan Franz

FTiIK

Dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. ndzw. PG

FCS


 

Lider publikacji naukowych z matematyki na Wydziale FTiMS

Ranking 2015

Imię i Nazwisko

Katedra

Dr inż. Jakub Maksymiuk

ANiS

Dr hab. Joanna Janczewska

RPiB

Dr Agnieszka Bartłomiejczyk

RRiZM

Dr inż. Małgorzata Pułka

RPiB

Mgr inż. Maciej Starostka

ANiS


 

 Wręczenie nagród 5.11.2016