Rada dziedziny naukowej Nauki ścisłe – kadencja 2019-2020

 

Przewodniczący Rady - prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz

 

W zakresie dyscypliny Matematyka:

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek
 • prof. dr hab. Marek Izydorek
 • dr hab. Marek Beśka, prof. PG
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. PG
 • dr hab. Karol Dziedziul, prof. PG
 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. PG
 • dr hab. Joanna Janczewska, prof. PG
 • dr inż. Magdalena Lemańska
 • dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska

 

W zakresie dyscypliny Nauki fizyczne:

 • prof. dr hab. Marek Czachor
 • prof. dr hab. Anna Perelomova
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski
 • dr hab. Julien Guthmuller, prof. PG
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG
 • dr inż. Maciej Demianowicz
 • dr inż. Patryk Jasik
 •  
 • przedstawiciel doktorantów - mgr inż. Tymon Kilich