Projekty realizowane
Actual projects

Tytuł projektu


Project title
Witryna www


Website
Kierownik


Principal Investigator
Okres realizacji OD (RRRR-MM-DD)

Implementation period FROM (YYYY-MM-DD)
Okres realizacji DO (RRRR-MM-DD)

Implementation period UNTIL (YYYY-MM-DD)
Numer umowy


Project ID
Nazwa programu


Research Program Name
Instytucja finansująca

Financing institution
Niezmienniki topologiczne: struktura przestrzeni i jej odwzorowań

Topological invariants: the structure of a space and its self-maps
  Grzegorz Graff 2019-07-26 2022-07-25 UMO-2018/30/Q/ST1/00228 SHENG 1 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Wszczepialne do organizmu żywego enzymatyczne bioogniwa jako źródła energii dla innych wszczepialnych urządzeń. Prace nad optymalizacją bioogniwa.

Biofuel cells implanted into the living body as power source for other implantable devices. Optimization study.
  Kamila Żelechowska 2019-02-01 2020-12-31 PPN/BIL/2018/1/00204/U/00007 -- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Polish National Agency for Academic Exchange NAWA
Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics

Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics
  Julien Guthmuller 2018-11-01 2022-10-31 813920-LOGIC LAB - H2020-MSCA-ITN-2018 HORYZONT 2020 Komisja Europejska

European Commission
Wpływ odkształcenia na właściwości tlenków przewodzących protonowo

Strain engineering of proton conducting oxides
  Maria Gazda 2018-10-01 2021-09-30 UMO-2017/27/L/ST5/03185 DAINA Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Teoria Morse'a w układach hamiltonowskich

Morse theoretical methods in Hamiltonian dynamics
  Joanna Janczewska 2018-01-03 2021-01-02 UMO-2016/23/G/ST1/04081 Beethoven 2 Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Podstawy zjawisk związanych z uwodnieniem tlenków o mieszanym przewodnictwie

Governing Principles in Hydration of Mixed Conducting Oxides
  Aleksandra Mielewczyk-Gryń 2017-08-01 2020-07-31 UMO-2016/22/Z/ST5/00691 M-ERA.NET.2 Komisja Europejska / NCN

European Commission / National Science Centre, Poland
Materiały oparte o nanocząstki magnetyczne do zastosowań w urządzeniach termo-elektrycznych [MAGENTA]

MAGnetic nanoparticle based liquid ENergy materials for Thermoelectric device Applications [MAGENTA]
  Maciej Bobrowski 2017-01-01 2020-12-31 731976 HORYZONT 2020 Komisja Europejska

European Commission

 

 

Projekty zakończone
Finished projects

Tytuł projektu


Project title
Witryna www


Website
Kierownik


Principal Investigator
Okres realizacji OD (RRRR-MM-DD)

Implementation period FROM (YYYY-MM-DD)
Okres realizacji DO (RRRR-MM-DD)

Implementation period UNTIL (YYYY-MM-DD)
Numer umowy


Project ID
Nazwa programu


Research Program Name
Instytucja finansująca

Financing institution
Rola koherencji kwantowej w kwantowej technologii

Role of quantum coherence in quantum technology
  Alexander Streltsov 2017-02-01 2019-01-31 UMO-2016/21/P/ST2/04054 Polonez 2 Komisja Europejska / NCN

European Commission / National Science Centre, Poland
Quantum phenomena:Between the whole and the parts   Paweł Horodecki 2015-05-01 2018-01-30 ID #56033 John Templeton Foundation Fundacja Templetona, USA

Templeton Foundation, USA
Morse theoretical methods in Hamiltonian dynamics   Joanna Janczewska 2016-01-01 2017-12-31 57217076 PPP-Polen DAAD / MNiSW

German Academic Exchange Service / Ministry of Science and Higher Education
Kwantowe zasoby: podstawowe pojęcia i zastosowania

Quantum resources: conceptuals and applications
  Paweł Horodecki 2012-01-01 2016-12-31 291348 7. PR UE Komisja Europejska

European Commission
Theoretical simulation of vibrationalspectroscopies base on the Rmanan effect [VIBRAMAN]   Marta Łabuda 2012-09-01 2016-08-31 321971 7. PR UE Komisja Europejska

European Commission
Konwersja energii oparta o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID [ENERLIQ]

Energy conversion based on ionic liquids and novel SOLID technology [ENERLIQ]
  Maciej Bobrowski 2012-02-01 2015-06-30 5/2012 Polsko-Szwajcarski Program Badawczy


Polish-Swiss Research Project
Ośrodek Przetwarzania Informacji — Państwowy Instytut Badawczy

National Information Processing Institute
Inteligentne soczewki oparte na technologii osadzania Parylenu na cieczach [PARYLENS]

PARYLENE based artificial smart LENSes fabricated using a novel solid-on-liquid deposition process [PARYLENS]
  Maciej Bobrowski 2010-10-01 2013-09-30 246362 7. PR UE Komisja Europejska

European Commission
Ultrafast Charge Transfer in ion atom collision investigated by Molecular Quantum Dynamics Methods [DYNAMICOL]   Józef Sienkiewicz 2011-03-01 2013-02-28 277201 7. PR UE Komisja Europejska

European Commission
Badania strukturalne molekuł dwuatomowych i dynamiki procesów w polu mocnych ultrakrótkich impulsów elektromagnetycznych [CUSPFEL]   Józef Sienkiewicz 2010-02-08 2012-10-07 645/N-COST/2010/0 COST Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland
Dysocjacja i fragmentacja cząsteczek w zderzeniach z elektronami [ECCL]

Dissociation and fragmentation of molecules by electron collisions [ECCL]
  Mariusz Zubek 2009-11-19 2011-11-14 553/N-COST/2009/0 COST Narodowe Centrum Nauki

National Science Centre, Poland