Projekty realizowane:

Nazwa programu

Tytuł projektu

Kierownik

Okres realizacji OD (Y-M-D)

Okres realizacji DO (Y-M-D)

Numer umowy

Instytucja finansująca

Diamentowy Grant

Badanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie nanostruktur w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition)

mgr inż. Sylwia Stefanowska

2016-11-21

2019-11-20

DI2015 018945

MNiSzW

PRELUDIUM 9

Badania teoretyczne związku antyferromagnetycznego NpPt2In7

mgr inż. Agnieszka Kozub

2016-03-03

2018-03-02

UMO-2015/17/N/ST3/03790

NCN

ETIUDA 3

Kwantowa dekoherencja i struktury korelacyjne

mgr inż. Jan Tuziemski

2015-10-01

2016-09-30

UMO-2015/16/T/ST2/00354

NCN

DIAMENTOWY GRANT 2

Laserowa modyfikacja warstw tlenkowych w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym

mgr inż. Maciej Klein

2013-07-25

2016-12-24

0228/DIA/2013/42

MNiSW

OPUS 8

Niezmienniki topologiczne i miary złożoności w działaniu

dr hab. Grzegorz Graff

2015-07-15

2018-07-14

UMO-2014/15/B/ST1/01710

NCN

SONATA 10

Nowe elektrody paliwowe dla tlenkowych elektrolizerów wykorzystywanych do produkcji gazu syntezowego

dr inż. Jakub Karczewski

2016-06-23

2019-06-22

UMO-2015/19/D/ST8/02783

NCN

HARMONIA 6

Teoretyczne i spektroskopowe badania fotochemii supramolekularnych fotokatalizatorów do generacji wodoru jako odnawialnego źródła energii

dr hab. Julien Guthmuller

2015-10-01

2018-09-30

UMO-2014/14/M/ST4/00083

NCN

PRELUDIUM 9

Właściwości strukturalne i mechanizmy przewodnictwa jonowego w domieszkowanych związkach typu ABO4

mgr inż Sebastian Wachowski

2016-02-26

2018-02-25

UMO-2015/17/N/ST5/02813

NCN

PRELUDIUM 10

Właściwości transportowe kompozytów dla jednowarstwowych ogniw paliwowych

mgr inż. Krzysztof Zagórski

2016-07-22

2018-07-21

UMO-2015/19/N/ST5/02639

NCN

OPUS 10

Współzawodnictwo między falami gęstości ładunku i uporządkowaniem magnetycznym w RNiC2 (R = Nd, Sm, Gd)

dr hab. inż. Tomasz Klimczuk

2016-07-14

2018-07-13

UMO-2015/19/B/ST3/03127

NCN

 

Projekty zakończone:

Nazwa programu
 
Tytuł projektu Kierownik Okres realizacji OD (Y-M-D) Okres realizacji DO (Y-M-D) Wartość projektu
[zł]
Wartość projektu przypadająca na PG
[zł]
Numer umowy Instytucja finansująca
GRANT MNiSW Rozwinięcie metod i algorytmów lokalnej reparametryzacji oddziaływań w klasyczno-kwantowych symulacjach układów wieloskładnikowych z delokalizacją stanów elektronowych prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki 2010-05-25 2013-05-24 180 000,00 zł 180 000,00 zł 5778/B/T02/2010/38 MNiSW
GRANT MNiSW Struktury fotowoltaiczne zbudowane z warstw wybranych związków półprzewodnikowych II-VI i półprzewodników molekularnych dr inż. Ryszard Signerski 2011-04-18 2014-12-17 193 300,00 zł 193 300,00 zł 4990/B/T02/2011/40 NCN
PRELUDIUM Kompozyty o mieszanym przewodnictwie jonowo-elektronowym do zastosowań w gradientowych tlenkowych ogniwach paliwowych dr inż. Beata Bochentyn 2011-12-14 2013-02-13 41 600,00 zł 41 600,00 zł UMO-2011/01/N/ST5/05579 NCN
GRANT MNiSW Kombinowane obliczenia wzrostu warstw polimerów i kopolimerów w technikach CVD na ciałach stałych i na cieczach dr Maciej Bobrowski 2011-04-15
2014-04-14
401 250,00 zł 401 250,00 zł 6416/B/T02/2011/40 NCN
OPUS Wpływ procesu krysytlizacji na strukturę i właściwości elektryczne szkieł tlenkowych z grupy (Pb,Bi)-(Si,Ge,P)-O prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz 2013-03-15 2015-03-14 234 000,00 zł 234 000,00 zł UMO-2012/05/B/ST3/02816 NCN
Program Badań Stosowanych Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych dr hab. Bolesław Augustyniak 2012-10-01 2014-12-31 3 370 000,00 zł 1 620 000,00 zł
PBS1/A9/14/2012
NCBR
Iuventus Plus Zrozumienie mechanizmów krzepnięcia i ro9zpuszczalności miedzi w aluminium w celu poprawy właściowości stopów Al-Cu dr inż. Jacek Dziedzic 2013-07-02 2015-07-01 193 700,00 zł 193 700,00 zł 0439/IP3/2013/72 MNiSW
GRANT MNiSW Bifurkacja i łamanie symetrii w zagadnieniach brzegowych ze swobodnym brzegiem dla równań eliptycznych prof. dr hab. Kazimierz Gęba 2008-09-17 2009-10-17 25 000,00 zł 25 000,00 zł 2729/B/H03/2008/35 MNiSW
GRANT MNiSW Wieloużytkownikowa transmisja informacji kwantowej prof. dr hab. Paweł Horodecki 2008-06-19 2010-12-18 25 350,00 zł 25 350,00 zł 1917/B/H03/2008/34 MNiSW
GRANT MNiSW Przyjazne eksperymentalnie metody detekcji kwantowych korelacji prof. dr hab. Paweł Horodecki 2010-04-06 2012-04-05 198 000,00 zł 198 000,00 zł 2619/B/H03/2010/38 MNiSW
GRANT MNiSW Niezmienniki topologiczne w przestrzeniach funkcyjnych i ich zastosowania w równaniach rózniczkowych prof. dr hab. Marek Izydorek 2009-09-23 2012-09-22 320 000,00 zł 320 000,00 zł 3940/B/H03/2009/037 MNiSW
GRANT MNiSW Niezmienniki topologiczne w układach dynamicznych w przestrzeni Hilberta z symetriami prof. dr hab. Marek Izydorek 2008-10-10 2009-09-30 25 000,00 zł 25 000,00 zł 2732/B/H03/2008/35 MNiSW
OPUS Wrażliwość skorelowanych układów kropek kwantowych na zewnętrzne pole magnetyczne wywołana oddziaływaniem z otoczeniem prof. dr hab. Paweł Horodecki 2011-12-12 2015-12-11 162 500,00 zł 162 500,00 zł UMO-2011/01/B/ST2/05459 NCN
GRANT MNiSW Trójskalowe obliczenia właściwości mechanicznych wybranych nanostruktur prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki 2007-07-14 2009-07-14 31 200,00 zł 31 200,00 zł 3053/T02/2007/32 MNiSW
GRANT MNiSW Molekularne mechanizmy kondensacji z fazy gazowej prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki 2007-11-29 2009-11-28 32 000,00 zł 32 000,00 zł 3947/B/T02/2007/33 MNiSW
GRANT MNiSW Struktury fotowoltaiczne zbudowane z warstw wybranych związków półprzewodnikowych II-VI i półprzewodników molekularnych dr inż. Ryszard Signerski 2011-04-18 2014-04-17 193 300,00 zł 193 300,00 zł 4990/B/T02/2011/40 NCN
GRANT MNiSW Rozpraszanie elektronów na cząsteczkach wieloatomowych prof. dr hab. Czesław Szmytkowski 2007-04-02 2008-10-01 38 610,00 zł 38 610,00 zł 2862/H03/2007/32 MNiSW
OPUS Elektro- i magnetomodulacja dysocjacji stanów wzbudzenia elektronowego w organicznych emiterach elektrofluorescencyjnych dr hab. inż. Waldemar Stampor 2012-08-30 2015-08-29 150 480,00 zł 150 480,00 zł UMO-2011/03/B/ST7/01888 NCN
SONATA BIS Magnetyzm i nadprzewodnictwo w wybranych układach intermetalicznych dr hab. inż. Tomasz Klimczuk 2013-07-18 2016-07-17 1 499 220,00 zł 1 499 220,00 zł UMO-2012/07/E/ST3/00584 NCN