Imię i Nazwisko Afiliacja Okres pobytu na WFTiMS Tytuł wykładu Streszczenie wykładu

Profesorowie Wizytujący

Stefan Mudry Uniwersytet Lwowski 04.12.2017 – 15.12.2017 New materials

Lectures for doctorants at Gdansk University of Technology

1. Structure and physical properties of high entropy alloys.

2. Self-organization at structure formation process under nonequilibrium condition.

3. Magnetocaloric effect

4. Strongly correlated electron systems.

5.Thermal properties of solids and liquids.

6. Diffusion in multicomponent systems.

7.Icosahedral quasicrystals. Structure and physical properties.

8.Solid and liquid solutions.

9.Clusters and nanoparticles in nanotechnologies.

10. Surface properties of solids and liquids

Valeria Rodionova Laboratory of Novel Magnetic Materials Immanuel Kant Baltic Federal University Kaliningrad 16.11.2017 – 01.12.2017 Magnetic nano- structures

1) Magnetism and Magnetic Phenomena: from policy to Gauss gun

2) Magnetic microwires: from fabrication and properties to practical applications

3) Magnetic measurements and sensing

4) Electromagnetic nano- and micro - tweezers and actuators

5) Introduction to magnetic nanoparticles: from history to practical applications

Darek Bogucki

Texas A&M University — Corpus Christi

15.06.2017 - 15.07.2017

Fizyka oceanu - o czym to jest z perspektywy widzenia fizyka

1) Rynek pracy dla fizyków i zarobki na w USA i na TAMUCC - przegląd.
2) Fale oceaniczne - relacja dyspersji. Fale nieliniowe - solitony. Fale monstrualne.
3) Fale w oceanie - fale wewnętrzne.
4) Turbulencja - mała, potężna i nadal nieodgadniona.
5) Metody statystyczne w turbulencjach.