Imię i Nazwisko Afiliacja Okres pobytu na WFTiMS Tytuł wykładu Streszczenie wykładu Data pierwszego odczytu w ramach wykładu, godz. i sala Harmonogram

Profesorowie Wizytujący

Valeria Rodionova Laboratory of Novel Magnetic Materials Immanuel Kant Baltic Federal University Kaliningrad   Magnetic nano- structures

1) Magnetism and Magnetic Phenomena: from policy to Gauss gun

2) Magnetic microwires: from fabrication and properties to practical applications

3) Magnetic measurements and sensing

4) Electromagnetic nano- and micro - tweezers and actuators

5) Introduction to magnetic nanoparticles: from history to practical applications

16.11.2017 r.,  godz. 15 -18, sala 3/04  Nano- technologia A

17.11.2017 r.,  godz. 11 - 13, sala 3/05 Nanotechnologia A

29.11.2017 r., godz. 15 - 18, sala 3/10 Nanotechnologia A

30.11.2017 r., godz. 13 - 16, sala 3/04 Nanotechnologia A

1.12.2017 r.,  godz. 11- 15, sala 3/05 Nanotechnologia A

Darek Bogucki

Texas A&M University — Corpus Christi

15.06.2017 - 15.07.2017

Fizyka oceanu - o czym to jest z perspektywy widzenia fizyka

1) Rynek pracy dla fizyków i zarobki na w USA i na TAMUCC - przegląd.
2) Fale oceaniczne - relacja dyspersji. Fale nieliniowe - solitony. Fale monstrualne.
3) Fale w oceanie - fale wewnętrzne.
4) Turbulencja - mała, potężna i nadal nieodgadniona.
5) Metody statystyczne w turbulencjach.

26.06.2017, Nano A 3/07, godz. 12-13

1) 26.06
2) 27.06
3) 28.06
4) 29.06
5) 30.06