Imię i Nazwisko Afiliacja Okres pobytu na WFTiMS Tytuł wykładu Streszczenie wykładu Data pierwszego odczytu w ramach wykładu, godz. i sala Harmonogram

Profesorowie Wizytujący

Darek Bogucki

Texas A&M University — Corpus Christi

15.06.2017 - 15.07.2017

"Fizyka oceanu - o czym to jest z perspektywy widzenia fizyka"

1) Rynek pracy dla fizyków i zarobki na w USA i na TAMUCC - przegląd.
2) Fale oceaniczne - relacja dyspersji. Fale nieliniowe - solitony. Fale monstrualne.
3) Fale w oceanie - fale wewnętrzne.
4) Turbulencja - mała, potężna i nadal nieodgadniona.
5) Metody statystyczne w turbulencjach.

26.06.2017, Nano A 3/07, godz. 12-13

1) 26.06
2) 27.06
3) 28.06
4) 29.06
5) 30.06