Propozycje praktyk studenckich 2021
Propozycje praktyk studenckich 2020

Regulaminy i zasady organizacji praktyki zawodowej:

Ramowe programy praktyki zawodowej:

Do pobrania:

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk: