Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk:

  • dr inż. Marek Chmielewski - kierunki inżynieria materiałowa, nanotechnologia
  • dr inż. Agata Gołaszewska – kierunek matematyka: specjalność matematyka finansowa
  • dr inż. Marta Łabuda - kierunek fizyka techniczna: specjalność informatyka stosowana
  • dr inż. Joanna Raczek - kierunek matematyka: specjalności biomatematyka, bioinformatyka
  • dr inż. Anna Szafrańska - kierunek matematyka: specjalności matematyka stosowana, geometria i grafika komputerowa
  • dr Tomasz Wąsowicz - kierunek fizyka techniczna: specjalności fizyka stosowana i konwersja energii