1. Czy można używać oprogramowania Microsoft Imagine po zakończeniu studiów?

    Tak, student, który zakończył 5 rok studiów, może w dalszym ciągu niekomercyjnie używać oprogramowania Microsoft Imagine, jednak nie może nic doinstalowywać ani uaktualniać.

  2. Czy można zainstalować system operacyjny Windows licencjonowany w ramach Microsoft Imagine na komputerze bez żadnego systemu operacyjnego?

    Tak, ale tylko dla umożliwenia korzystania z innego oprogramowania dostępnego w Microsoft Imagine / DreamSpark w celach badawczych lub edukacyjnych (czyli nie można wypożyczyć jedynie samego systemu operacyjnego...). Jeżeli ten warunek jest spełniony wówcza można na systemie operacyjnym Windows zainstalować oprogramowanie nie pochodzące z Microsoft Imagine w celach badawczych lub edukacyjnych. Windows licencjonowany w ramach programu Microsoft Imagine nie może być instalowany (czy to na komputerze bez systemu operacyjnego czy też na komputerze z już zainstalowanym systemem operacyjnym) w innych celach niż badawcze lub edukacyjne.