Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia- prof. dr hab Wojciech Bartoszek
Pełnomocnik Dziekana ds. Infrastruktury IT- dr inż Paweł Syty
Pełnomocnik Dziekana ds. Internacjonalizacji- dr inż Justyna Szostak
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji dr inż Sebastian Wachowski

Pełnomocnicy dziekana ds. praktyk:

  • mgr inż. Urszula Goławska - kierunek matematyka: specjalności matematyka stosowana, geometria i grafika komputerowa, analityk danych
  • dr inż. Zbigniew Usarek - kierunek inżynieria materiałowa, kierunek nanotechnologia
  • dr hab.  Tomasz Wąsowicz, prof. uczelni - kierunek fizyka techniczna: specjalności konwersja energii, inżynieria odnawialnych źródeł energii, fizyka stosowana
  • dr inż. Bartosz Reichel - kierunek fizyka techniczna: specjalność informatyka stosowana
  • dr inż. Karol Wroński  – kierunek matematyka: specjalność matematyka finansowa
  • dr Brygida Mielewska - kierunek inżynieria biomedyczna: specjalność fizyka medyczna