Obsługa Dydaktyki - Komórka Techniczna

  • robotnik wykwalif. Czesław Jakonis - telefon 24 43, pokój 5 i 6
  • robotnik wykwalif. Bogdan Ruzik - telefon 24 43, pokój 5 i 6