Rekrutacja 2020/2021

 

Studia II stopnia na specjalności Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej kierunku Nanotechnologia trwają 4 semestry i umożliwiają uzyskanie dyplomu magistra inżyniera.

Programu kształcenia realizowany jest w całości w języku angielskim.

Tok studiów rozpoczyna się w semestrze zimowym (1 października 2020).

 

Rekrutacja dla studentów obcokrajowców zostanie uruchomiona w maju 2020.

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów obcokrajowców dostępne są na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej:

https://pg.edu.pl/international/bachelor-and-master-degree-studies

 

Rekrutacja dla studentów z Polski zostanie uruchomiona w maju 2020.

Zasady przyjęć i harmonogram rekrutacji na pierwszy rok studiów kandydatów z Polski ogłaszane są i prezentowane na stronie internetowej uczelni:

https://pg.edu.pl/rekrutacja/