Rekrutacja 2018/2019

 

Studia II stopnia na specjalności Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej kierunku Nanotechnologia trwają 4 semestry i umożliwiają uzyskanie dyplomu magistra inżyniera.

Programu kształcenia realizowany jest w całości w języku angielskim.

Tok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim (21 lutego 2019).

 

Rekrutacja dla studentów obcokrajowców (spoza UE) zostanie uruchomiona 1 listopada 2018 i zakończy się 15 grudnia 2018.

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów obcokrajowców spoza UE dostępne są na stronie:

https://gut.dreamapply.com/

 

Rekrutacja dla studentów z Polski i z innych krajów UE zostanie uruchomiona 9 stycznia 2019 i zakończy się 11 lutego 2019.

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów kandydatów z Polski i z innych krajów UE ogłaszane są i prezentowane na stronie internetowej uczelni:

https://pg.edu.pl/rekrutacja/