Rekrutacja 2017/2018

 

Studia II stopnia na specjalności Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej kierunku Nanotechnologia trwają 4 semestry i umożliwiają uzyskanie dyplomu magistra inżyniera.

Programu kształcenia realizowany jest w całości w języku angielskim.

Tok studiów rozpoczyna się w semestrze letnim (22 lutego 2018).

 

Pierwsza rekrutacja dla studentów obcokrajowców zostanie uruchomiona 1 listopada 2017 i zakończy się 15 grudnia 2017.

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów obcokrajowców spoza UE i z UE, którzy chcą ubiegać się o stypendium na pierwszym semestrze studiów, dostępne są na stronie:

https://gut.dreamapply.com/

 

Pierwsza rekrutacja dla studentów z Polski i z innych krajów UE zostanie uruchomiona 9 stycznia 2018 i zakończy się 12 lutego 2018.

Zasady przyjęć na pierwszy rok studiów kandydatów z Polski i z innych krajów UE ogłaszane są i prezentowane na stronie internetowej uczelni:

https://pg.edu.pl/rekrutacja/