W roku akademickim 2016-2017 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej we współpracy z firmą National Instruments uruchamia program LabVIEW Academy.

Uczestniczący w programie studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności, niezbędne do przystąpienia do egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - uznawanego na całym świecie certyfikatu, poświadczającego umiejętności programowania w środowisku NI LabVIEW.

LabVIEW jest de facto standardem oprogramowania sterującego procesami pomiarowymi, automatyki i produkcyjnymi. Znajomość tego środowiska jest ważnym atutem na współczesnym rynku pracy.

 

Zasady udziału w programie.

 

  • Udział w programie LabView Academy mogą brać wszyscy studenci II stopnia studiów Wydziału FtiMS. Zajęcia będą się odbywały w semestrze zimowym poczynając od roku akademickiego 2016/2017 jako przedmiot obieralny.
  • Program zawiera zajęcia, które przygotowują do certyfikacyjnego egzaminu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) amerykańskiej firmy National Instruments.
  • Każdy student uczestniczący w programie ma możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu CLAD przeprowadzanego on-line na terenie uczelni; podejście do egzaminu nie jest obowiązkowe, a jego zdanie jest równoważne otrzymaniu oceny bardzo dobrej.

 

Warunki, umożliwiające udział w programie.

  • Znajomość podstaw elektroniki i techniki pomiarowej potwierdzone w jeden z poniższych sposobów:
  • Zaliczenie przedmiotów Wstęp do Elektroniki i Elektrotechniki, Układy Elektroniczne oraz jednego z: Automatyzacja Procesu Pomiarowego, Programowanie Niskiego Poziomu ( I st. FT).
  • Zaliczenie przedmiotów Wstęp do Elektroniki i Elektrotechniki, Układy Elektroniczne oraz Oprogramowanie Pomiarowo Sterujące (I st. Nanotechnologia).
  • Zaliczenie przedmiotów Obwody i Sygnały, Układy Elektroniczne oraz Sensory i Przetworniki Pomiarowe (I st. Inżynieria Biomedyczna).
  • Zaliczenie innych przedmiotów zawierających wymagane treści programowe (na przykład w ramach ITS czy na innych wydziałach) – po akceptacji przez prowadzącego.
  • Zaliczenie „przedmiotu przygotowawczego” prowadzonego jako przedmiot do wyboru w semestrze letnim studiów II stopnia.
  • Znajomość języka angielskiego.