I Pracownia Fizyczna

 

Lokalizacja: Gmach Główny, nr lab. 7A-10

Osoba odpowiedzialna: dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. nadzw. PG

Kontakt: Budynek Centrum Nanotechnologii, pok. 4/10, tel. (58) 348 66 08, e-mail: agnieszka.witkowska@pg.edu.pl

Obsługa dydaktyczna: inż. Dariusz Wiszowaty

Kontakt: Gmach Główny, pok. 9A, tel. (58) 347 24 95, e-mail: dariusz.wiszowaty@pg.edu.pl

 

Wykaz ćwiczeń laboratoryjnych w I-szej Pracowni Fizycznej
        w salach 7A i 7B GG
        w salach 8, 9 i 10 GG

Instrukcje do ćwiczeń

Metody opracowania i analizy wyników pomiarowych
M1 M2 M3 M4 M5 M6
M7 M8 M9 M10 M11 M12
M13 M14 M15 M16    
C1a C1b C2 C3 C4 C5
O1 O2 O3 O4 O5 O6
E1 E2a E2b E3 E4 E5
E6 E7 E8 E9 E10 E11
E12 E13 E14      

 

Instrukcje do ćwiczeń wg skryptu Wydawnictwa PG:

M. Zubek ,,Experiments in physics. First laboratory for students"

 

Rozkład prowadzonych zajęć w semestrze zimowym 2018/2019
         w salach 7A i 7B GG
         w salach 8, 9 i 10 GG

Studia Niestacjonarne

Zajęcia w laboratorium dla Wydziału ZiE           

Rozkład prowadzonych zajęć w semestrze letnim 2018/2019
         w salach 7A i 7B GG
         w salach 8, 9 i 10 GG

Harmonogramy prowadzonych zajęć w semestrze zimowym 2018/2019

Harmonogramy prowadzonych zajęć w semestrze letnim 2018/2019

Instrukcje do ćwiczeń wg skryptów Wydawnictwa PG: ,,Laboratorium z Fizyki"