Laboratoria studenckie ogólne:

 • I Pracownia Fizyczna, p. 7A - 11, mgr inż. Marcin Byczuk, inż. Dariusz Wiszowaty, tel. 24 95
 • II Pracownia Fizyczna, p. 19, mgr inż. Marcin Byczuk, inż. Dariusz Wiszowaty, tel. 24 95
 • Laboratorium Konwersji energii, p. 51 , dr inż. Piotr Grygiel, tel. 26 36
 • Laboratorium Drgań i zjawisk falowych, p. 12, dr inż. Piotr Grygiel, tel. 26 36
 • Laboratorium Biofizyki, p.14, dr Brygida Mielewska, tel. 28 86
 • Laboratorium komputerowe, Zdzisław Polichnowski, mgr inż. Marcin Hoppe, tel. 23 58, Tomasz Sobczyk, tel. 66 02
 • Pracownia Przygotowania Pokazów z Fizyki, mgr inż. Andrzej Kozłowski, inż. Jarosław Nowakowski, tel. 17 54
 • Pracownia Krystalografii i Fizyki Materiałów, lab 0/16-0/17, dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG, maria@mif.pg.gda.pl
 • Pracownia Kriogeniczna i Techniki Próżniowej, lab 0/19, prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz, bodzio@mif.pg.gda.pl
 • Pracownia Mikroskopii AFM/STM, lab 0/20, dr inż. Jakub Karczewski, jkarczew@mif.pg.gda.pl
 • Pracownia Badań Nieniszczących, lab 0/23-0/24, dr inż. Marek Chmielewski, bzyk@mif.pg.gda.pl

Laboratoria specjalistyczne:

 • Laboratorium Fizyki atomu i cząsteczki, p. 127, mgr inż. Bożena Żywicka, tel. 29 21
 • Laboratorium Techniki próżni, p. 32, dr inż. Sebastian Bielski, tel. 29 66
 • Laboratorium Elektroniki organicznejp.5, dr inż. Ryszard Signerski, doc. PG, tel. 13 58
 • Laboratorium Spektroskopii elektronowejp. 113, dr Tomasz Wąsowicz, tel. 22 84
 • Laboratorium Techniki laserowej, p. 34, dr Mateusz Zawadzki, tel. 21 44
 • Laboratorium Fizyki środowiska, p. 35, dr Mateusz Zawadzki, tel. 21 44
 • Laboratorium Cienkowarstwowych struktur organicznych, p.17, dr inż. Ryszard Signerski, doc. PG, tel. 13 58
 • Laboratorium Syntezy Wysokotemperaturowej, lab 0/01, mgr Krystyna Szaniawska, ksza@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Syntezy Nanomateriałów I, lab 0/02-0/03, mgr Krystyna Szaniawska, ksza@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Syntezy Chemicznej, lab 0/04, mgr Krystyna Szaniawska, ksza@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Cienkich Warstw i Porozymetrii, lab 0/05, dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. nadzw. PG, basia@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Analizy Termicznej, lab 0/06, prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG, wosa@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Badań Spektroskopowych - pracownia RTG, lab 0/07-0/08, dr hab. inż. Maria Gazda, prof. nadzw. PG, maria@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, lab 0/09, dr inż. Jakub Karczewski, jkarczew@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Syntezy Nanomateriałów II, lab 0/10, dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG, tomek@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Pomiarowe Wysokiej Czystości, lab 0/11, dr inż. Leszek Wicikowski, lewi@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Technologiczne Wysokiej Czystości ALD i Cienkich warstw, lab 0/12, dr inż. Marcin Łapiński, mlapinski@mif.pg.gda.pl
 • Pracownia Elektroniczna, lab 0/13A, dr inż. Marek Chmielewski, bzyk@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Badań Własności Elektrycznych, lab 0/15, dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. nadzw. PG, jasiu@mif.pg.gda.pl
 • Specjalistyczne Laboratorium XPS i AFM/STM, lab 0/18, dr inż. Marcin Łapiński, mlapinski@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Badań Niskotemperaturowych, lab 0/21, dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG, tomek@mif.pg.gda.pl
 • Laboratorium Syntezy Wysokotemperaturowej, lab 0/22, dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG, tomek@mif.pg.gda.pl