Laboratoria dydaktyczne

I Pracownia Fizyczna
II Pracownia Fizyczna
Laboratorium Biofizyki
Laboratorium Drgań i Zjawisk Falowych
Laboratorium Konwersji Energii
Laboratoria komputerowe
Pracownia przygotowania pokazów z fizyki

 

Laboratoria naukowo-dydaktyczne

Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Katedra Fizyki Ciała Stałego i Centrum Nanotechnologii A
Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych

 

Instrukcje i Regulaminy

Budynek Pomieszczenie Pracownia Instrukcja / Regulamin
1 (Gmach Główny) 7-10 I pracownia fizyczna Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Regulamin
1 (Gmach Główny) 12 Laboratorium drgań i zjawisk falowych Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Przepisy BHP w Laboratorium drgań i zjawisk falowych
1 (Gmach Główny) 14 Laboratorum Biofizyki Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Regulamin I Laboratorium z Biofizyki
1 (Gmach Główny) 19 Pracownia izotopowa klasy Z Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Regulamin
Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego
1 (Gmach Główny) 32 Laboratorium Techniki Próżniowej Regulamin BHP
Instrukcja do badania próżniowej pompy dyfuzyjnej
Instrukcja do badania działania próżniomierza jarzeniowego w układzie pompowym z pompą turbomolekularną
Instrukcja do badania budowy pomp i armatury próżniowej
Instrukcja użytkowania pozostałych stanowisk pomiarowych
1 (Gmach Główny) 34 Laboratorium Techniki Laserowej Regulamin BHP
Instrukcja pomiaru widma fluorescencji barwników przy wzbudzeniu laserowym
Instrukcja wyznaczania rozmiarów przeszkód i szczelin za pomocą światła laserowego
Instrukcja modulacji wiązki laserowej za pomocą komórki Pockelsa
Instrukcja badania modulatorów światła laserowego z wykorzystaniem efektu akusto-optycznego
1 (Gmach Główny) 35a Laboratorium Fizyki Atomu i Cząsteczki Regulamin Laboratorium Fizyki Atomu i Cząsteczki
1 (Gmach Główny) 51 Laboratorium Konwersji Energii Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Przepisy BHP w laboratorium Konwersji energii
1 (Gmach Główny) 110 Laboratorium Elektroniki Organicznej Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA spektrofotometru emisyjnego
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Spektrometr Lambda 10
1 (Gmach Główny) 113 Laboratorium Spektroskopii Elektronowej Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja obsługi spektrometru elektronowego
Instrukcja użytkowania SPEKTROFOTOMETRU Jasco v-650
1 (Gmach Główny) 115, 202, 403, 403a Pracownie komputerowe Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Regulamin Pracowni Komputerowych
4 (Centrum Nanotechnologii A) Korytarze (przy drzwiach wyjściowych)   Ogólna instrukcja ewakuacji
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/1 Laboratorium syntezy wysokotemperaturowej Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/2 Laboratorium Syntezy Nanomateriałów 1 Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Suszarki Laboratoryjnej
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/3 Laboratorium Syntezy Nanomateriałów Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Suszarki Laboratoryjnej
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/4 Laboratorium syntezy chemicznej Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/5 Laboratorium Cienkich Warstw i Porozymetrii Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Suszarki Laboratoryjnej
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/6 Laboratorium Analizy Termicznej Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania przyrządów wchodzących w skład Analizy Termicznej
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/7-8 Laboratorium Badań Spektroskopowych - Pracownia RTG Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania  DYFRAKTOMETRU I SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/9 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SKANINGOWEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/10 Laboratorium Syntezy Nanomateriałów 2 Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja pracy na stanowisku DO ZATAPIANIA AMPUŁ ZE SZKŁA KRZEMIANOWEGO
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/11 Laboratorium Pomiarowe Wysokiej Czystości Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania POMPY PRÓŻNIOWEJ
Instrukcja użytkowania SPEKTROMETRU FTIR
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/12 Laboratorium Technologiczne Wysokiej Czystości , ALD i Cienkich Warstw Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SYSTEMU ALD
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/13a Pracownia Elektroniczna Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SKANINGOWEGO MIKROSKOPU HALLA
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/15 Laboratorium Badań Własności Elektrycznych Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Analizatora Impedancji (BDS)
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/18 Laboratorium Specjalistyczne Lab. XPS i AFM/STM Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SYSTEMU ULTRAWYSOKIEJ PRÓŻNI AFM/STM – XPS - MS
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/19 Pracownia Kriogeniczna i Techniki Próżniowej Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania POMPY PRÓŻNIOWEJ
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
Instrukcja użytkowania urządzenia HCS
Instrukcja użytkowania urządzenia LSR-4
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/21 Laboratorium Badań Niskotemperaturowych Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SYSTEMU POMIAROWEGO PPMS (PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENT SYSTEM)
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/22 Laboratorium Syntezy Wysokotemperaturowej Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Suszarki Laboratoryjnej
Instrukcja użytkowania POMPY PRÓŻNIOWEJ
Instrukcja użytkowania  KOMORY RĘKAWICOWEJ
Instrukcja użytkowania PIECA ŁUKOWEGO
Instrukcja użytkowania DYFRAKTOMETRU RENTGENOWSKIEGO
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi