Laboratoria dydaktyczne

I Pracownia Fizyczna
II Pracownia Fizyczna
Laboratorium Biofizyki
Laboratorium Drgań i Zjawisk Falowych
Laboratorium Konwersji Energii
Laboratoria komputerowe
Pracownia przygotowania pokazów z fizyki

 

Laboratoria naukowo-dydaktyczne

Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Katedra Fizyki Ciała Stałego i Centrum Nanotechnologii A
Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych

 

Instrukcje i Regulaminy

Budynek Pomieszczenie Pracownia Instrukcja / Regulamin
1 (Gmach Główny) 7-10 I pracownia fizyczna Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Regulamin
1 (Gmach Główny) 12 Laboratorium drgań i zjawisk falowych Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Przepisy BHP w Laboratorium drgań i zjawisk falowych
1 (Gmach Główny) 14 Laboratorum Biofizyki Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Regulamin I Laboratorium z Biofizyki
1 (Gmach Główny) 17 / 18 Laboratorium Syntezy, Preparatyki i Pomiaru Własności Fotoelektrycznych Układów Organicznych Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Instrukcja uzytkowania Spin Coater
Instrukcja użytkowania Picoammeter 486 Keithley
Instrukcja użytkowania Multimeter Model 2000 Keithley
Instrukcja użytkowania Dygestorium
Instrukcja użytkowania Mikroskop BA210 Series
Instrukcja użytkowania reduktorów Linde HiQ
Instrukcja użytkowania Spin Coater Laurell
1 (Gmach Główny) 19 Pracownia izotopowa klasy Z Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Regulamin
Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego
1 (Gmach Główny) 32 Laboratorium Techniki Próżniowej Regulamin BHP
Instrukcja do badania próżniowej pompy dyfuzyjnej
Instrukcja do badania działania próżniomierza jarzeniowego w układzie pompowym z pompą turbomolekularną
Instrukcja do badania budowy pomp i armatury próżniowej
Instrukcja użytkowania pozostałych stanowisk pomiarowych
1 (Gmach Główny) 34 Laboratorium Techniki Laserowej Regulamin BHP
Instrukcja pomiaru widma fluorescencji barwników przy wzbudzeniu laserowym
Instrukcja wyznaczania rozmiarów przeszkód i szczelin za pomocą światła laserowego
Instrukcja modulacji wiązki laserowej za pomocą komórki Pockelsa
Instrukcja badania modulatorów światła laserowego z wykorzystaniem efektu akusto-optycznego
1 (Gmach Główny) 35a Laboratorium Fizyki Atomu i Cząsteczki Regulamin Laboratorium Fizyki Atomu i Cząsteczki
1 (Gmach Główny) 51 Laboratorium Konwersji Energii Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Przepisy BHP w laboratorium Konwersji energii
1 (Gmach Główny) 110 Laboratorium Elektroniki Organicznej Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA spektrofotometru emisyjnego
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Spektrometr Lambda 10
1 (Gmach Główny) 112 Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych i Fotodetektorów Organicznych Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Instrukcja użytkowania LCR Meter PM 6306 Instrukcja użytkowania Spectrophotometer SHIMADZU UVmini-1240
Instrukcja  użytkowania Oświetlacz do lamp wysokociśnieniowych łukowych ksenonowych
Instrukcja użytkowania Zasilacz lamp łukowych ksenonowych ZXE 150 W
Instrukcja użytkowania Picoammeter Model 6485 Keithley
1 (Gmach Główny) 113 Laboratorium Spektroskopii Elektronowej Instrukcja BHP
Przepisy BHP
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja obsługi spektrometru elektronowego
Instrukcja użytkowania SPEKTROFOTOMETRU Jasco v-650
1 (Gmach Główny) 115, 202, 403, 403a Pracownie komputerowe Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Regulamin Pracowni Komputerowych
4 (Centrum Nanotechnologii A) Korytarze (przy drzwiach wyjściowych)   Ogólna instrukcja ewakuacji
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/1 Laboratorium syntezy wysokotemperaturowej Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/2 Laboratorium Syntezy Nanomateriałów 1 Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Suszarki Laboratoryjnej
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/3 Laboratorium Syntezy Nanomateriałów Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Suszarki Laboratoryjnej
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/4 Laboratorium syntezy chemicznej Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/5 Laboratorium Cienkich Warstw i Porozymetrii Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Suszarki Laboratoryjnej
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/6 Laboratorium Analizy Termicznej Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania przyrządów wchodzących w skład Analizy Termicznej
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/7-8 Laboratorium Badań Spektroskopowych - Pracownia RTG Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania  DYFRAKTOMETRU I SPEKTROMETRU RENTGENOWSKIEGO
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/9 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SKANINGOWEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/10 Laboratorium Syntezy Nanomateriałów 2 Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja pracy na stanowisku DO ZATAPIANIA AMPUŁ ZE SZKŁA KRZEMIANOWEGO
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/11 Laboratorium Pomiarowe Wysokiej Czystości Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania POMPY PRÓŻNIOWEJ
Instrukcja użytkowania SPEKTROMETRU FTIR
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/12 Laboratorium Technologiczne Wysokiej Czystości , ALD i Cienkich Warstw Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SYSTEMU ALD
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/13a Pracownia Elektroniczna Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SKANINGOWEGO MIKROSKOPU HALLA
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/15 Laboratorium Badań Własności Elektrycznych Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Analizatora Impedancji (BDS)
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/18 Laboratorium Specjalistyczne Lab. XPS i AFM/STM Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SYSTEMU ULTRAWYSOKIEJ PRÓŻNI AFM/STM – XPS - MS
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/19 Pracownia Kriogeniczna i Techniki Próżniowej Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania POMPY PRÓŻNIOWEJ
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
Instrukcja użytkowania urządzenia HCS
Instrukcja użytkowania urządzenia LSR-4
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/21 Laboratorium Badań Niskotemperaturowych Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania SYSTEMU POMIAROWEGO PPMS (PHYSICAL PROPERTIES MEASUREMENT SYSTEM)
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi
4 (Centrum Nanotechnologii A) 0/22 Laboratorium Syntezy Wysokotemperaturowej Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
Instrukcja użytkowania Suszarki Laboratoryjnej
Instrukcja użytkowania POMPY PRÓŻNIOWEJ
Instrukcja użytkowania  KOMORY RĘKAWICOWEJ
Instrukcja użytkowania PIECA ŁUKOWEGO
Instrukcja użytkowania DYFRAKTOMETRU RENTGENOWSKIEGO
Instrukcja BHP użytkowania butli z gazami technicznymi