Lp. Sala Budynek Telefon
1 24 Gmach Główny 348 61 37
2 202 Gmach Główny 347 28 93
3 403 Gmach Główny 347 29 18
4 403a Gmach Główny 347 19 28
5 3/08 Centrum Nanotechnologii A 348 66 20


Obsługa techniczna:
Zdzisław Polichnowski           tel. 347 23 58    e-mail: zdzislaw.polichnowski@pg.edu.pl     pok. 11 GG