Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zaprasza do współpracy szkoły gimnazjalne oraz licea ogólnokształcące z województwa pomorskiego w ramach umów patronackich. Oferujemy również cykl laboratoriów z fizyki.

PIERWSZE ZAJĘCIA LABORATORYJNE PLANOWANE SĄ NA DZIEŃ 20 MARCA 2018 ROKU.

Preferowana ilość osób na jedno wejście laboratoryjne to maksymalnie 30 osób!  Istotna jest kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania się możliwych ilości osób na dany termin laboratoriów się nie odbędzie.

Zapisy na dane wejście laboratoryjne należy składać najpóźniej tydzień przed planowanym terminem jego odbycia.

Laboratoria odbywają się równolegle do przeprowadzanych wykładów w salach 7A oraz 7B w Gmachu Głównym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, we wtorki od godziny 8:30.

UWAGA: WSTĘPNE REZERWACJE NA WEJŚCIA LABORATORYJNE MOŻNA DOKONYWAĆ TELEFONICZNIE POD NUMEREM 505-412-918 (DR INŻ. TADEUSZ MIRUSZEWSKI)

AKTUALNY HARMONOGRAM WEJŚĆ LABORATORYJNYCH:

l.p.

data

szkoła

1

20.03.2018

BRAK ZAJĘĆ

2

27.03.2018

SP12 GDAŃSK

3

10.04.2018

BRAK ZAJĘĆ

4

17.04.2018

BRAK ZAJĘĆ

5

24.04.2018

SP12 GDAŃSK

6

08.05.2018

GIMNAZJUM SMĘTOWO

7

15.05.2018

GIMNAZJUM SMĘTOWO

8

29.05.2018

SP 20 GDAŃSK

  9   5.06.2018   SP Borcz
 

Lista dostępnych ćwiczeń laboratoryjnych:

LISTA ĆWICZEŃ

 

Kontakt:

e-mail:

bogstrze@pg.edu.pl (B. Strzelecka)

tadeusz.miruszewski1@pg.edu.pl (T. Miruszewski)

tel.:

(58) 348-66-19 (B. Strzelecka)

(58) 348-66-12; 505-412-918 (T. Miruszewski)