Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zaprasza do współpracy szkoły gimnazjalne oraz licea ogólnokształcące z województwa pomorskiego w ramach umów patronackich. Oferujemy również cykl laboratoriów z fizyki.

PIERWSZE ZAJĘCIA LABORATORYJNE PLANOWANE SĄ NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

Preferowana ilość osób na jedno wejście laboratoryjne to 60 osób. Istotna jest kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania się możliwych ilości osób na dany termin laboratoriów się nie odbędzie.

Zapisy na dane wejście laboratoryjne należy składać najpóźniej tydzień przed planowanym terminem jego odbycia.

Laboratoria odbywają się równolegle do przeprowadzanych wykładów w salach 7A oraz 7B w Gmachu Głównym na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, we wtorki od godziny 8:30.

 

Lista dostępnych ćwiczeń laboratoryjnych:

LISTA ĆWICZEŃ

 

Kontakt:

e-mail:

bos@mif.pg.gda.pl

tmiruszewski@mif.pg.gda.pl

tel.:

(58) 348-66-19

(58) 348-66-12