Komisje Programowe Wydział FTiMS 2017-2018 (i i II stopień)

Komisja programowa dla kierunku Matematyka

 • prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, prof. zw. PG
 • dr  hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Joanna  Janczewska, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Karol Dziedziul, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. nadzw. PG
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Komisja Programowa dla kierunku Fizyka Techniczna

 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG - przewodniczący
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. nadzw. PG
 • dr inż. Piotr Grygiel
 • dr inż. Paweł Syty
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Międzywydziałowa Komisja Programowa

 

dla kierunku studiów Inżynieria Materiałowa

Wydział FTiMS

 • dr Brygida Mielewska – prodziekan ds. kształcenia
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. zw. PG
 • dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. nadzw. PG

Wydział Mechaniczny

 • dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki – prodziekan ds. kształcenia
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. zw. PG
 • dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. nadzw. PG

Wydział Chemiczny

 • dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski – prodziekan ds. studiów
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
 • prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, prof. zw. PG

 

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG - przewodniczący (K FCS)
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG (K FAMiO)
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof.nadzw. PG (K FZE)
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG (K FTiIK)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, prof. zw. PG (K RPiB) 
 • prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG – przewodniczący (K ANiS) 
 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG (K RRiZM)

 

Komisja ds. nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 

 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG  (K RRiZM) - przewodniczący
 • prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG (K ANiS) 
 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz (K FZE) 
 • prof. dr hab. Marek Czachor, prof. zw. PG (K FTiIK) 
 • dr  inż. Leszek Wicikowski (K FCS) 
 • dr inż. Patrycja Stefańska (K FAMiO)
 • dr inż. Ryszard Sobczak (K RPiB) 

 

Wydziałowa Komisja Doktorancka (WKD) 

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. zw. PG – przewodniczący 
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Marek Czachor, prof. zw. PG 
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG 
 • dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG
 • mgr inż. Judyta Strychalska - przedstawiciel doktorantów 

 

Komisja rekrutacyjna zajmująca się naborem kandydatów do Studium Doktoranckiego Fizyki (studia III stopnia) 

(z dnia 29.06.2017)

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. zw. PG – przewodniczący (K FCS) 
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG (K FAMiO)
 • prof. dr hab. Marek Czachor, prof. zw. PG (K FTiIK)
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG (K FZE) 
 • dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG (K FCS)
 • mgr inż. Piotr Winiarz - przedstawiciel doktorantów 
 • sekretarz 

Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich 

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. zw. PG – przewodniczący (K FCS) 
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG (K FAMiO) 
 • prof. dr hab. Marek Czachor, prof. zw. PG (K FTiIK) 
 • dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof.nadzw. PG (K FCS) 
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG  (K FZE)
 • mgr inż. Piotr Kupracz - przedstawiciel doktorantów 

 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

(z dnia  7 listopada 2016 r.)

 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG – przewodniczący 
 • prof. dr hab. inz. Wojciech Bartoszek, prof. zw. PG - członek UKds.ZJK
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda 
 • dr hab. Leszek Kułak (fizyka techniczna) 
 • dr inż. Magda Lemańska (matematyka) 
 • przedstawiciel studentów 
 • przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych  

 

 Komisja ds. rozwoju Wydziału FTiMS 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof.zw. PG - dziekan    (Kier. K FCS)
 • dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. nadzw. PG - prodziekan ds. współpracy i rozwoju
 • dr hab. Joanna Janczewska, prof. nadzw. PG - prodziekan ds. nauki   
 • dr Brygida Mielewska - prodziekan ds. kształcenia
 • mgr inż. Marek Żabczyński - dyrektor administracyjny Wydz. FTiMS
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG (Kier. KFAMiO)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek, prof. zw. PG  (Kier. KRPiB) 
 • prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG (Kier. K ANiS)
 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG  (Kier. KRRiZM)
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG    (Kier. KFZE)
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG (Kier. KFTiIK)

 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  z filozofii 

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • prof. dr hab. Ludwik Kostro – egzaminator 
 • promotor – członek komisji 

 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii 

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Jerzy Ossowski, prof. nadzw. PG – egzaminator 
 • promotor  

 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z historii sztuki

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Andrzej Woziński – egzaminator 
 • promotor  

 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego 

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • mgr Jolanta Wielgus 
 • promotor 

 

Wydziałowa Komisja ds. postepowań habilitacyjnych i profesorskich 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG - przewodniczący  
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG  
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Paweł Horodecki, prof. zw. PG 
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. Marek Czachor, prof. zw. PG 
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda, prof. zw. PG
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz, prof. zw. PG

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2016-2020

 • dr inż. Magdalena Lemańska – przewodnicząca
 • dr inż. Patryk Jasik
 • dr inż. Paweł Wojda
 • dr inż. Kamila Żelechowska
 • mgr Marzena Kempa
 • Dorota Jesionka (przedstawiciel studentów)

 

Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2016/2017 dla studiów I i II stopnia

 • dr hab. Paweł Możejko, prof. nadzw. PG – przewodniczący 
 • dr inż. Jakub Maksymiuk  – sekretarz 
 • dri inż. Marcin Dampc - członek komisji
 • dr inż. Szymon Winczewski - członek komisji
 • dr inż. Paweł Wojda - członek komisji
 • przedstawiciel studentów