Komisje Programowe Wydział FTiMS od roku ak. 2020/2021 (I i II stopień)

 

Komisja Programowa dla kierunku Fizyka Techniczna

 • dr Małgorzata Franz - przewodnicząca
 • dr hab. Marta Łabuda, prof. uczelni
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. uczelni
 • dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. uczelni
 • dr inż. Sebastian Bielski
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria Materiałowa

 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska. prof. Uczelni - przedstawiciel Wydziału FTiMS - Przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda - przedstawiciel Wydziału FTiMS
 • dr Brygida Mielewska, prof. Uczelni - przedstawiciel Wydziału FTiMS
 • dr hab inż. Agnieszka Pladzyk, prof. uczelni - przedstawiciel Wydziału Chemicznego
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz. Darowicki - przedstawiciel Wydziału Chemicznego
 • prof. dr hab. inż. Janusz Datta - przedstawiciel Wydziału Chemicznego
 • dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. uczelni - przedstawiciel Wydziału Mechanicznego
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski - przedstawiciel Wydziału Mechanicznego
 • dr hab. inż. Wiktoria Wojnicz, prof. uczelni - przedstawiciel Wydziału Mechanicznego
 • przedstawiciel studentów Wydziału Chemicznego
 • przedstawiciel studentów Wydziału FTiMS
 • przedstawiciel studentów Wydziału Mechanicznego

Komisja Programowa dla kierunku Matematyka

 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. uczelni - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek
 • mgr inż. Urszula Goławska
 • prof. dr  hab. Grzegorz Graff
 • prof. dr hab. Joanna  Janczewska
 • dr inż. Marcin Styborski
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Komisja Programowa dla kierunku Nanotechnologia (dla II stopnia bez przedstawicieli Wydz. Mechanicznego)

 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska. prof. uczelni- przewodnicząca
 • dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. uczelni
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
 • dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. uczelni
 • dr inż. Magdalena Jażdżewska - przedstawiciel Wydziału Mechanicznego
 • dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek, prof. uczelni - przedstawiciel Wydziału Mechanicznego
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

 • prof. dr hab. Józef  E. Sienkiewicz – dziekan, przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. Grzegorz Graff - prodziekan ds. nauki   
 • dr Brygida Mielewska, prof. uczelni - prodziekan ds. kształcenia
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski – dyrektor I NiIM
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni – dyrektor I FiIS
 • prof. dr hab. Joanna Janczewska – dyrektor I MS

Komisja ds. nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 

 • dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. uczelni  (I FiIS) – przewodnicząca komisji
 • dr inż. Grażyna Jarosz, prof. uczelni (I FiIS)
 • dr inż. Patrycja Stefańska, (I FiIS)
 • dr inż. Magda Dettlaff (I MS) 
 • dr inż. Robert Krawczyk (I MS)
 • dr inż. Marcin Łapiński (I NiIM)
 • dr inż. Sebastian Wachowski (I NiIM)

Wydziałowa komisja doktorancka 01.10.2020-30.09.2024

 • prof. dr hab. Grzegorz Graff – przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk   
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni
 • przedstawiciel doktorantów

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek (I MS) - członek UKds.ZJK, przewodniczący komisji
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni, z-ca dyrektora I NiIM - członek komisji
 • dr inż. Małgorzata Franz, z-ca dyrektora I FiIS, członek komisji
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. uczelni,  z-ca dyrektora I MS, członek komisji
 • przedstawiciel studentów 
 • przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych  

 Komisja ds. rozwoju Wydziału FTiMS 

 • prof. dr hab. Józef  E. Sienkiewicz – dziekan, przewodniczący komisji
 • prof. dr hab. Grzegorz Graff - prodziekan ds. nauki   
 • dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. uczelni - prodziekan ds. organizacji
 • dr Brygida Mielewska, prof. uczelni - prodziekan ds. kształcenia
 • mgr inż. Marek Żabczyński - dyrektor administracyjny Wydz. FTiMS
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski – dyrektor I NiIM
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni - dyrektor I FiIS
 • prof. dr hab. Joanna Janczewska – dyrektor I MS

 Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2021/2022 dla studiów I i II stopnia

 • dr Brygida Mielewska, prof. uczelni, prodziekan ds. kształcenia – przewodnicząca komisji 
 • dr inż. Robert Krawczyk (I MS) – z-ca przewodniczącej
 • dr inż. Szymon Winczewski (I NiIM) - sekretarz
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. uczelni, z-ca dyrektora I NiIM - członek komisji
 • dr inż. Małgorzata Franz, z-ca dyrektora I FiIS, członek komisji
 • dr hab. Zdzisław Dzedzej, prof. uczelni,  z-ca dyrektora I MS, członek komisji
 • dr inż. Marcin Dampc (I FiIS) - członek komisji
 • mgr inz. Arch. Magdalena Topp – członek komisji
 • mgr Julia Wojanowska – członek komisji
 • przedstawiciel studentów

 Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2020/2021 dla studiów I i II stopnia

 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG – przewodniczący 
 •  dr inż. Szymon Winczewski – sekretarz 
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. PG - członek komisji
 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk - członek komisji
 • dri inż. Marcin Dampc - członek komisji
 • dr inż. Robert Krawczyk - członek komisji
 • przedstawiciel studentów

Zespół ds. promocji Wydziału Fizyki Technicznej I Matematyki Stosowanej

 • dr inż. Sebastian Wachowski (I NiIM) – kierownik zespołu
 • dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń (I NiIM) 
 • dr inż. Beata Bochentyn (I NiIM) 
 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk (I MS)
 • dr inż. Marcin Styborski  (I MS)
 • dr inż. Ewa Erdmann (I FiIS)
 • dr inż. Daniel Pelczarski (I FiIS)

Komisja ds. Uznawania Efektów Uczenia się

 • dr Brygida Mielewska, prof. PG — Prodziekan ds kształcenia
 • dr inż. Marcin Dampc — dla kierunku Fizyka Techniczna
 • dr inż. Tadeusz Miruszewski — dla kierunku Nanotechnologia i dla kierunku Inżynieria Materiałowa
 • dr inż. Marcin Styborski — dla kierunku Matematyka

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  z filozofii 

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG – egzaminator 
 • promotor – członek komisji 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii 

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Jerzy Ossowski, prof. PG – egzaminator 
 • promotor  

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z historii sztuki

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Andrzej Woziński – egzaminator 
 • promotor  

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego 

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • mgr Jolanta Wielgus 
 • promotor 

Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2020-2024

 • dr inż. Patryk Jasik – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Lemańska
 • dr inż. Leszek Wicikowski
 • mgr inż. Magdalena Topp
 • Agnieszka Skotnicka - przedstawiciel studentów

Wydziałowy zespół ds. ewaluacji dyscyplin naukowych wchodzą:

prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz- przewodniczący,
prof. dr hab. Grzegorz Graff- zastępca przewodniczącego,
Podzespół ds. ewaluacji inżynierii materiałowej,
Podzespół ds. ewaluacji matematyki,
Podzespół ds. ewaluacji nauk fizycznych.

Wydziałowy podzespół ds. ewaluacji inżynierii materiałowej wchodzą:

prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski- przewodniczący,
prof. dr hab. inż. Maria Gazda,
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk,
dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. uczelni,
prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński- WETI,
dr hab. inż. Jacek Ryl, prof. uczelni- WChem.,
dr inż. Michał Bartmański- WMech,
mgr Lucyna Namysł- sekretarz.

Wydziałowy podzespół ds. ewaluacji matematyki wchodzą:

dr hab. Joanna Janczewska, prof. uczelni- przewodnicząca,
prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek,
dr hab. Karol Dziedziul, prof. uczelni,
dr inż. Magdalena Lemańska,
dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska,
mgr Hanna Magdańska- sekretarz.

Wydziałowy podzespół ds. ewaluacji nauk fizycznych:

dr hab. Paweł Możejko, prof. uczelni- przewodniczący,
dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. uczelni,
dr inż. Patryk Jasik,
mgr Iwona Kuzborska- sekretarz.