Komisje Programowe Wydział FTiMS od roku ak. 2017/2018 (I i II stopień)

Komisja programowa dla kierunku Matematyka

 • prof. dr hab. Marek Izydorek - przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek
 • dr  hab. Grzegorz Graff, prof. PG
 • dr hab. Joanna  Janczewska, prof. PG
 • dr hab. Karol Dziedziul, prof. PG
 • dr hab. Piotr Bartłomiejczyk, prof. PG
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Komisja Programowa dla kierunku Fizyka Techniczna

 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, - przewodniczący
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG
 • dr inż. Piotr Grygiel
 • dr inż. Paweł Syty
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Międzywydziałowa Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria Materiałowa

Wydział FTiMS

 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda - przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
 • dr hab. inż. Leszek Piotrowski, prof. PG
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Wydział Mechaniczny

 • dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki – prodziekan ds. kształcenia
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński
 • dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof. PG

Wydział Chemiczny

 • dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski – prodziekan ds. studiów
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
 • prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk

Komisja Programowa dla kierunku Nanotechnologia (dla II stopnia bez przedstawicieli Wydz. Mechanicznego)

 • dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. PG - przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
 • dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. PG
 • przedstawiciel 1 Wydziału Mechanicznego
 • przedstawiciel 2 Wydziału Mechanicznego
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria Materiałowa 

 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda - przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
 • dr hab. inż. Leszek Piotrowski, prof. PG
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria Biomedyczna

 • dr Brygida Mielewska, prof. PG - przewodnicząca
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG 
 • dr hab. Tomasz Wąsowicz, prof. PG
 • przedstawiciel studentów (wskazuje WRS)

Komisja ds. Uznawania Efektów Uczenia się

 • dr Brygida Mielewska, prof. PG — Prodziekan ds kształcenia
 • dr inż. Marcin Dampc — dla kierunku Fizyka Techniczna
 • dr inż. Tadeusz Miruszewski — dla kierunku Nanotechnologia i dla kierunku Inżynieria Materiałowa
 • dr inż. Marcin Styborski — dla kierunku Matematyka

Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski - przewodniczący (K FCS)
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski (K FAMiO)
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG (K FZE)
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz (K FTiIK)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek (K RPiB) 
 • prof. dr hab. Marek Izydorek  – przewodniczący (K ANiS) 
 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. PG (K RRiZM)

Komisja ds. nagród naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 

 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. PG  (K RRiZM) - przewodniczący
 • prof. dr hab. Marek Izydorek  (K ANiS) 
 • dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG (K FZE) 
 • prof. dr hab. Marek Czachor (K FTiIK) 
 • dr  inż. Leszek Wicikowski (K FCS) 
 • dr inż. Patrycja Stefańska (K FAMiO)

Wydziałowa Komisja Doktorancka  (od 14.06.2018 do 30.09.2020)

 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz  – przewodniczący 
 • prof. dr hab. Marek Czachor
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG 
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
 • przedstawiciel doktorantów 

Komisja rekrutacyjna zajmująca się naborem kandydatów do Studium Doktoranckiego Fizyki (studia III stopnia) 

(z dnia 12.06.2018)

 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz  – przewodniczący (K FTiIK) 
 • prof. dr hab. Marek Czachor (K FTiIK)
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG (K FAMiO)
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG (K FZE) 
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk (K FCS)
 • przedstawiciel doktorantów 
 • sekretarz 

Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich  (od 02.07.2018 do 30.09.2020)

 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz  – przewodniczący (K FTiIK) 
 • prof. dr hab. Marek Czachor (K FTiIK) 
 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG (K FAMiO)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk (K FCS) 
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG  (K FZE)
 • przedstawiciel doktorantów 

Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

(z dnia  14 listopada 2018 r.)

 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG – przewodniczący 
 • prof. dr hab. inz. Wojciech Bartoszek - członek UKds.ZJK
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda (nanotechnologia, inżynieria materiałowa)
 • prof. dr hab.Marek Czachor (fizyka techniczna) 
 • dr inż. Magda Lemańska (matematyka) 
 • przedstawiciel studentów 
 • przedstawiciel doktorantów
 • przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych  

 Komisja ds. rozwoju Wydziału FTiMS 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski - dziekan    (Kier. K FCS)
 • dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. PG - prodziekan ds. współpracy i rozwoju
 • dr hab. Joanna Janczewska, prof. PG - prodziekan ds. nauki   
 • dr Brygida Mielewska - prodziekan ds. kształcenia
 • mgr inż. Marek Żabczyński - dyrektor administracyjny Wydz. FTiMS
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski (Kier. KFAMiO)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek   (Kier. KRPiB) 
 • prof. dr hab. Marek Izydorek (Kier. K ANiS)
 • dr hab. Grzegorz Graff, prof. PG  (Kier. KRRiZM)
 • dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. PG (Kier. KFZE)
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz (Kier. KFTiIK)

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego  z filozofii 

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG – egzaminator 
 • promotor – członek komisji 

 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z ekonomii 

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Jerzy Ossowski, prof. PG – egzaminator 
 • promotor  

 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z historii sztuki

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • dr hab. Andrzej Woziński – egzaminator 
 • promotor  

 

Komisja do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka angielskiego 

 • przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego – przewodniczący 
 • mgr Jolanta Wielgus 
 • promotor 

 

Wydziałowa Komisja ds. postepowań habilitacyjnych i profesorskich 

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski - przewodniczący  
 • prof. dr hab. Marek Czachor 
 • prof. dr hab. inż. Maria Gazda
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz
 • prof. dr hab. Anna Perelomova
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki
 • prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz  
 • prof. dr hab. Radosław Szmytkowski

Wydziałowa Komisja Wyborcza na kadencję 2020-2024

 • dr inż. Patryk Jasik – przewodniczący
 • dr inż. Magdalena Lemańska
 • dr inż. Leszek Wicikowski
 • mgr inż. Magdalena Topp
 • Agnieszka Skotnicka - przedstawiciel studentów

 Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2018/2019 dla studiów I i II stopnia

 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG – przewodniczący 
 • dr inż. Jakub Maksymiuk  – sekretarz 
 • dri inż. Marcin Dampc - członek komisji
 • dr inż. Szymon Winczewski - członek komisji
 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk - członek komisji
 • przedstawiciel studentów 

 Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2019/2020 dla studiów I i II stopnia

 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG – przewodniczący 
 •  dr inż. Szymon Winczewski – sekretarz 
 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk - członek komisji
 • dri inż. Marcin Dampc - członek komisji
 • dr inż. Robert Krawczyk - członek komisji
 • przedstawiciel studentów 

 Komisja Rekrutacyjna na rok akademicki 2020/2021 dla studiów I i II stopnia

 • dr hab. Paweł Możejko, prof. PG – przewodniczący 
 •  dr inż. Szymon Winczewski – sekretarz 
 • dr hab. inż. Agnieszka Witkowska, prof. PG - członek komisji
 • dr Agnieszka Bartłomiejczyk - członek komisji
 • dri inż. Marcin Dampc - członek komisji
 • dr inż. Robert Krawczyk - członek komisji
 • przedstawiciel studentów