Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej prowadzi studia
stacjonarne I oraz II stopnia na kierunkach:

oraz na kierunkach międzywydziałowych:

Film o Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: https://www.youtube.com/watch?v=vXhjmn8pOAw

Studia I stopnia na kierunku Matematyka trwają 6 semestrów i umożliwiają uzyskanie dyplomu licencjata. Studia II stopnia na tym kierunku trwają 4 semestry i umożliwiają uzyskanie dyplomu magistra. 

Studia I stopnia na pozostałych kierunkach trwają 7 semestrów i umożliwiają uzyskanie dyplomu inżyniera. Studia II stopnia na tych kierunkach trwają 3 semestry i umożliwiają uzyskanie dyplomu magistra inżyniera.

 

Zasady przyjęć kandydatów na pierwszy rok studiów w Politechnice Gdańskiej ogłaszane są każdego roku i prezentowane na stronie internetowej uczelni: http://rekrutacja.pg.gda.pl

 

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej jest bardzo dobrze przygotowany do prowadzenia oferowanych studiów. Dysponujemy wysokokwalifikowaną kadrą, specjalistycznymi laboratoriami oraz doświadczeniem. W procesie kształcenia studentów ściśle współpracujemy ze wszystkimi wydziałami i jednostkami dydaktycznymi Politechniki Gdańskiej oraz z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Wydział nasz, jako jeden z dziewięciu wydziałów największej uczelni technicznej w Polsce Północnej - Politechniki Gdańskiej - wykorzystuje także na rzecz studentów szeroką uczelnianą bazę socjalną, biblioteczną, informatyczną i administracyjną.

 

Z całą odpowiedzialnością zapraszamy do podjęcia interesujących i przyszłościowych studiów na naszym wydziale. Oferowane przez wydział specjalności studiów są zgodne z trendami rozwojowymi społeczeństw Polski, Europy, a także rozwiniętych państw Świata. Ukończenie studiów w Politechnice Gdańskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej będzie w przyszłości doskonałą bazą do znalezienia interesującej pracy we współczesnym i przyszłym przemyśle, bankowości, zarządzaniu i administracji, nauce oraz w wielu innych dziedzinach gospodarki i obszarach ludzkiej aktywności.