Artykuł dr hab. Grzegorza Graffa wyróżniony w czasopiśmie Archiv der Mathematik Artykuł dr hab. Grzegorza Graffa wyróżniony w czasopiśmie Archiv der Mathematik

Artykuł pt. " Fixed point indices of iterates of a low-dimensional diffeomorphism at a fixed point which is an isolated invariant set " autorstwa dr hab. Grzegorza Graffa, prof. nadzw. PG, został...

Pracownicy Katedry wśród najlepszych absolwentów Pracownicy Katedry wśród najlepszych absolwentów

Pracownicy naszej Katedry zajęli czołowe miejsca w rankingu najlepszych absolwentów studiów drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2016/2017: Miejsce 1. - mgr Adrian...

Nagroda Dziekana dla dr. hab. Grzegorza Graffa Nagroda Dziekana dla dr. hab. Grzegorza Graffa

Kierownik Katedry dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG, został laureatem Nagrody Dziekana Wydziału FTiMS za osiągnięcia w działalności naukowej i zajęcie I miejsca w rankingu aktywności...

Pobierz

Nowi pracownicy Katedry Nowi pracownicy Katedry

Miło nam poinformować, ze z dniem 2 października 2017 do zespołu naszej Katedry dołączyły dwie nowe osoby: mgr Bartosz Kamedulski oraz mgr Adrian Myszkowski, którzy zostali zatrudnieni na stanowisku...

Organizacja sesji tematycznej na 8. Forum Matematyków Polskich Organizacja sesji tematycznej na 8. Forum Matematyków Polskich

W dniach 18-22 września 2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyło się 8. Forum Matematyków Polskich https://8forum.ptm.org.pl/ .  Jest to coroczne największe spotkanie...

Nagroda Dziekana za osiągnięcia naukowe w 2015 roku Nagroda Dziekana za osiągnięcia naukowe w 2015 roku

Dnia 5 listopada podczas uroczystości XXXII-lecia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Dziekan Wydziału wręczył dr Agnieszce Bartłomiejczyk nagrodę za osiągnięcia w działalności...

Aktywny udział na konferencjach naukowych w roku 2016 Aktywny udział na konferencjach naukowych w roku 2016

W roku 2016 pracownicy naszej Katedry aktywnie uczestniczyli w licznych konferencjach naukowych, krajowych oraz międzynarodowych. Organizacja sesji tematycznych: Dr hab. Grzegorz Graff, prof....

Nagrody Rektora za 2015 rok Nagrody Rektora za 2015 rok

W 2016 roku pracownicy naszej Katedry otrzymali nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne. Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017. ...

Habilitacja dra Piotra Bartłomiejczyka Habilitacja dra Piotra Bartłomiejczyka

Dnia 16 czerwca 2016 Uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego dr Piotr Bartłomiejczyk uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w...

Nagroda Dziekana za osiągnięcia naukowe za 2014 rok. Nagroda Dziekana za osiągnięcia naukowe za 2014 rok.

>W listopadzie 2015 roku Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej przyznał nagrodę dr inż. Annie Szafrańskiej za osiągnięcia w działalności naukowej i V miejsce w rankingu...

Grant naukowy Grant naukowy

Dr hab. Grzegorz Graff, prof. nadzw. PG, kierujący Katedrą Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki, otrzymał 3-letni grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Opus na realizację projektu...

Nagrody Rektora za 2014 rok Nagrody Rektora za 2014 rok

W 2015 roku pracownicy naszej Katedry otrzymali nagrody Rektora za osiągnięcia dydaktyczne oraz organizacyjne. Wręczenie nagród odbyło się w trakcie Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego...

Aktywny udział na konferencjach naukowych w roku 2015 Aktywny udział na konferencjach naukowych w roku 2015

W dniach 4-7.03.2015 pracownicy Katedry RRiZM wzięli udział w warsztatach Cardiology Meets Physics and Mathematics, które odbyły się w ramach XXI Konferencji Szkoleniowej i XVII Konferencji Wspólnej...

Wiadomości matematyczne Wiadomości matematyczne

W najnowszym numerze Wiadomości Matematycznych nr 50(2) 2014 ukazała się notatka z cyklu Nowi profesorowie, poświęcona prof. dr. hab. Jerzemu Jezierskiemu, autorstwa dra hab. Grzegorza Graffa, prof....

Nagrody Rektora za 2013 rok Nagrody Rektora za 2013 rok

W 2014 roku pracownicy naszej Katedry otrzymali nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne. Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Uroczystej Inauguracji Roku...

Aktywny udział na konferencjach naukowych Aktywny udział na konferencjach naukowych

W roku 2014 pracownicy katedry wzieli udział w licznych spotkaniach naukowych o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Na szczególną uwagę zasługuje przewodnictwo sesjom na międzynarodowych...

Obrona pracy doktorskiej Obrona pracy doktorskiej

Dnia 6 marca 2014r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Piotra Nowaka-Przygodzkiego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersystetu Gdańskiego. Promotorem pracy był dr hab....

Wręczenie nagród 2013 r. Wręczenie nagród 2013 r.

W 2013 roku pracownicy Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki otrzymali szereg nagród naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych. Nagrony naukowe: dr hab. Grzegorz Graff, prof....

Promocja doktorów Promocja doktorów

W 2013 roku dwóch pracowników naszej katedry otrzymało stopień doktora - Agnieszka Kaczkowska, Paweł Wojda Galeria zdjęć