Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek


Adres

Katedra Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki

Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk