Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek


Adres


Katedra Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki

Politechnika Gdańska
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Sekretariat

pok. 520 Budynek Gmach B
Telefon: + 48 58 347 11 48
E-mail: paulina.krygier@pg.edu.pl