Zespół fotofizyki układów molekularnych

 

Skład zespołu:

 

Tematyka:

  • Własności fotofizyczne i fotoelektryczne materiałów organicznych
  • Stany wzbudzenia elektronowego materiałów organicznych
  • Spektroskopia elektromodulacyjna
  • Generacja i rekombinacja ładunku w organicznych diodach elektroluminescencyjnych
  • Komórki fotowoltaiczne
  • Fotoluminescencja, fotoprzewodnictwo i elektroluminescencja w zewnętrznym polu magnetycznym
  • Elektryczne pola wewnętrzne w warstwach organicznych
Schemat porowatej nanostruktury SiO2 otrzymanej w Katedrze metoda sol-żel