Wykaz zakończonych przewodów doktorskich w KFTiIK

2019 Ewa Erdmann: Theoretical studies of fragmentation processes of neutral and ionized furan molecule, promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, promotor pomocniczy dr hab. Marta Łabuda, prof. PG
2017 Marcin Wiatr: Theoretical study of the vibrational and electronic structure of the NaRb molecule with inclusion of relativistic effects, promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG, promotor pomocniczy dr inż. Patryk Jasik
2017 Jan Tuziemski: Quantum dekoherence and correlation structures, promotor prof. dr hab. Paweł Horodecki, prof. zw. PG
2016 Klaudia Wrzask: Kwantowanie pola w redukowalnych reprezentacjach algebr Lie oscylatora harmonicznego, promotor prof. dr hab. Marek Czachor, prof. nadzw. PG
2013 Weronika Pelc-Garska: Ogrzewanie wywołane przez nieliniowe straty energii dźwięku w płynach, promotor dr hab. Anna Perelomova, prof. nadzw. PG
2012 Łukasz Czekaj: O komunikacji klasycznej przez kanały kwantwe z wieloma nadawcami, promotor prof. dr hab. Paweł Horodecki, prof. zw. PG
2011 Maciej Demianowicz: On Quantum Information Transmission over Mjultiparty Quantum Channels, promotor prof. dr hab. Paweł Horodecki, prof. zw. PG
2010 Marcin Wilczewski: Redukowalne reprezentacje kanonicznych związków komutacyjnych w zastosowaniu do atomów dwupoziomowych oddziałujących z polem elektromagnetycznym, promotor dr hab. Marek Czachor, prof. nadzw. PG
2008 Bartosz Reichel: Polarized light pulses propagation and coupling in optical waveguides, promotor prof. dr hab. Sergey Leble
2008 Patryk Jasik: Teoretyczne badanie struktury elektronowo-oscylacyjnej i procesu fotodysocjacji cząsteczki litu, promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG
2008 Remigiusz Augusiak: On distillation of cryptographic key from multipartite entangled quantum states, promotor dr hab. Paweł Horodecki, prof. zw. PG
2006 Katarzyna Piechowska-Strumik: Quantum dynamics of photodissociation of the vinoxy radical. Non-adiabatic interactions near conical intersection, promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG, drugi promotor Dr Marie-Christine Bacchus-Montabonel z Universite Claude Bernard Lyon 1
2006 Marta Łabuda: Charge transfer in molecular systems: from ion-atom to ion/biomolecule interactions, promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG, drugi promotor Dr Marie-Christine Bacchus-Montabonel z Universite Claude Bernard Lyon 1
2006 Paweł Syty: Relatywistyczna metoda wielokonfiguracyjna w obliczeniach atomowych, promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG
1999 Paweł Horodecki: Warunki separowalności stanów kwantowych i destylacja kwantowego splątania, promotor prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG