2017- mgr inż. Anna Zamrzycka "Analiza porównawcza dwóch wybranych metod analizy w systemie "Big Data" (opiekun naukowy dr inż. Bartosz Reichel)

2017- mgr inż. Przemysław Farion "Wykorzystanie protokołu HTTP/2 do komunikacji dwustronnej" (opiekun naukowy dr inż. Bartosz Reichel)

2017- mgr inż. Konrad Główczyński "Analiza ostrości obrazu, rekonstrukcja (2D/3D)" (opiekun naukowy dr inż. Bartosz Reichel)

2017- mgr inż. Piotr Dąbrowski "Sterowanie urządzeniami/przesyłanie informacji do urządzeń za pomocą protokołu Bluetooth" (opiekun naukowy dr inż. Bartosz Reichel)

2014 - mgr inż. Jakub Przytarski "Teoria gier w kontekście Prawa Zamóweń Publiczych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2014 - inż. Mateusz Zamaryka "Plan podróży w sieci połączonych miast"  (opiekun naukowy dr inż. Bartosz Reichel)

2012 - mgr inż. Tomasz Hildebrand „Baza danych uczniów - uczestników projektu "e-Doświadczenia w fizyce" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2012 – inż. Alicja Morawska, inż. Piotr Stefaniak „Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do klasyfikacji równań" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2012 – inż. Paweł Wrzesiński „Generowanie i optymalizacja planów zajęć za pomocą algorytmu ewolucyjnego" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2011 - mgr inż. Małgorzata Szwoch, „Programowanie nieliniowe w matematyce finansowej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2011 - mgr inż. Malwina Karpińska „Metody optymalizacji w matematyce finansowej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2011 - mgr inż. Dariusz Lubiński „Zastosowanie technologii PHP, AJAX do budowy uniwersalnego szablonu portalu społecznościowego na przykładzie CakePHP oraz jQuery" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2011 - mgr inż. Magdalena Starba „Metody optymalizacji w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym. Optymalizacja produkcji kosztów transportu oraz harmonogram pracy" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

2011 - mgr inż. Justyna Kurkowska „Matematyczna analiza systemu finansowego przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

2011 - mgr inż. Karol Komorkiewicz „Prognoza kosztów wybranego oddziału szpitalnego w Województwie Pomorskim przy użyciu metod statystycznych" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

2011 - mgr inż. Marta Lewalska „Analiza wskaźnikowa sektora ubezpieczeń na życie w Polsce w latach 2008-2009" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

2011- mgr inż. Edyta Warczak „Bank a klient indywidualny kredyt mieszkaniowy z dopłatami ze skarbu państwa ,, Rodzina na swoim"" (opiekun naukowy dr inż. Marta Łabuda)

2011 – mgr inż. Arkadiusz Witke „Aplikacje typu Wiki" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2011 - inż. Krzysztof Kuc „Prototyp strony domowej kierunku Fizyka Techniczna" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2011 - inż. Łukasz Pilarczyk „Analiza algorytmu do problemu Wież Hanoi" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2011 - inż. Tomasz Tokarczyk „System Ewidencjonowania Sprzętu Komputerowego" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2011 - inż. Karol Filipiak „Baza danych prac magisterskich, inżynierskich oraz projektów grupowych w PHP i MySQL" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2011 - inż. Tomasz Miechówka „Systemy zarządzania treœcią dla Koła Naukowego Studentów - Sekcji Informatycznej" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2011 - inż. Anna Wolska i inż. Liliana Słoń „Teoria decyzji matematycznej w teorii gier" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2011 - inż. Jakub Dreszler „Wpływ krzyżowania i mutacji w algorytmach genetycznych na proces optymalizacji funkcji" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2011 - inż. Kamil Lewandowski „Elementy multimedialne języka HTML5" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2010 - mgr inż. Piotr Bąk „Implementacja wybranych algorytmów graficznych. Technologia CUDA" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2010 - mgr inż. Grzegorz Rodak, "Narzędzie internetowe do wizualizacji przetwarzania danych oparte na PHP/SWF " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

2010 - mgr inż. Paweł Chmielewski, mgr inż. Kamil Szczypka, "Wykorzystanie technologii C# i MySQL do usprawniania działania magazynu szpitalnego oraz tworzenia i obiegu dokumentów materiałowych w szpitalu " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

2010 - mgr inż. Paweł Kościewicz, "Badanie właściwości krzywych energii potencjalnej. Aplikacja dla systemów operacyjnych MS Windows napisana w języku C# " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

2010 - mgr inż. Jarosław Kielmas, "Potencjały adiabatyczne molekuły NaLi " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

2010 - mgr inż. Małgorzata Szpak, mgr inż. Paweł Dziurewicz, "Wdrożenie i implementacja bazy danych elektronowych momentów przejść dipolowych w myśl metodologii zarządzania przedsięwzięciem informatycznym Agile - SCRUM " (opiekun naukowy dr inż. Patryk Jasik)

2010 - mgr inż. Maciej Wójtewicz „Fizyka korków ulicznych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2010 - mgr inż. Adrian Brodny „Portal Praktyk Studenckich" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty

2009 - mgr inż. Marcin Mitura „Opracowanie wyranych wykładów z inżynierii oprogramowania na platformę e-learningową" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2009 - mgr inż. Krzysztof Szymański „Aplikacja generująca miesięczny grafik pracy pracowników restauracji na podstawie danych statystycznych" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2009 - mgr inż. Paweł Murawski „Projekt aplikacji Interaktywny Przewodnik" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2009 - mgr inż. Joanna Twardosz „Stworzenie strony internetowej specjalności Informatyka Stosowana" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2009 - mgr inż. Michał Kozłowski „Program rozpoznający nuty na obrazkach" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2009 - mgr inż. Szymon Czarnopolski „"Mój rok, moja grupa" - portal społecznościowy absolewntów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2009 - mgr inż. Artur Malinowski i mgr inż. Patryk Kata „Recenzja książek - portal społecznośœciowy. Porównanie narzędzi do tworzenia aplikacji webowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2009 - mgr inż. Piotr Mieczkowski i mgr inż. Tomasz Dołbniak „Metoda J-Macierzy i Java RMI w teorii rozpraszania" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2009 - mgr inż. Adam Okoń „System CMS dla projektu Jmatrix" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2009 - mgr inż. Bartosz Kiszkiel „Easy Morse - program do nauki alfabetu Morse'a" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2009 - mgr inż. Karol Dworakowski „CRM - narzędzie wspomagające zarządzanie relacjami z klientami" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2009 - mgr inż. Aleksander Lech „Zastosowanie technologii JEE do budowy nowoczesnych aplikacji korporacyjnych na przykładzie systemu do fakturowania" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2009 - mgr inż. Michał Arendt „Zastosowanie biblioteki Ext JS do budowania nowoczesnych aplikacji sieciowych" (opiekun naukowy dr inż. Paweł Syty)

2008 - mgr inż. Piotr Łobacz „Obliczanie przekroju czynnego na absorpcję promieniowania dla cząsteczki dwuatomowej na przykładzie LI2" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)

2008 - mgr inż. Krzysztof Śliwiński „Potencjały energetyczne cząsteczki Cd2" (opiekun naukowy prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz, prof. zw. PG)