Plan zajęć pracowników Katedry

 

prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz plan zajęć

prof. dr hab. Marek Czachor  plan zajęć

dr hab. Jan Franz, prof. PG plan zajęć

dr hab. Julien Guthmuller, prof. PG plan zajęć

prof. dr hab. Paweł Horodecki plan zajęć

dr hab. inż. arch. Jan Kozicki, prof. PG plan zajęć

dr hab. inż. Marta Łabuda, prof. PG plan zajęć

prof. dr hab. Anna Perelomova plan zajęć

dr inż. Ewa Erdmann plan zajeć

dr inż. Patryk Jasik plan zajęć

dr inż. Marcin Nowakowski plan zajeć

dr inż. Bartosz Reichel plan zajęć

dr inż. Paweł Syty plan zajęć

dr inż. Jan Tuziemski plan zajęć

dr inż. Marcin Wilczewski plan zajęć

mgr inż. Michał Kamoń

mgr inż. Miłosz Martynow plan zajeć

mgr inż. Magdalena Staniszewska

mgr inż. Tymon Kilich plan zajęć