Katedra Fizyki Teoretycznej

i Informatyki Kwantowej

Wydział Fizyki Technicznej

i Matematyki Stosowanej

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk, Polska

 

Telefon.:

+48 58 347-22-25

e.mail: jes@mif.pg.gda.pl; jozef.sienkiewicz@pg.edu.pl