KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Radosław Szmytkowski

Adres

Katedra Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Gmach Główny, pokój 125, tel. 58 347 23 12