Kierownik Katedry

prof. dr hab. Marek Izydorek, prof. zw. PG

Budynek Gmach B, pokój 517
tel. + 48 58 347 10 98
e-mail: marek.izydorek@pg.edu.pl


Sekretariat

Budynek Gmach B, pokój 520
tel. + 48 58 347 11 48

mgr Sylwia Sarniak
e mail: sylwia.sarniak@pg.gda.pl

Aktualności