Wydział

 

Oferowane studentom kierunki i specjalności studiów pokrywają się ze strukturą Wydziału, która składa się z czterech katedr fizycznych i trzech matematycznych. Są to Katedry: Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej, Fizyki Ciała Stałego, Fizyki Teoretycznej i Informatyki Kwantowej, Fizyki Zjawisk Elektronowych, Analizy Nieliniowej i Statystyki, Rachunku Prawdopodobieństwa i Biomatematyki oraz Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki.

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zatrudnia 107 nauczycieli akademickich, w tym 25 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 50 doktorów. Większość kadry wydziału zaangażowana jest w badania naukowe oraz współpracę zagraniczną ze znanymi ośrodkami we Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie i USA.

Więcej informacji dotyczących naboru na studia można uzyskać w Dziekanacie Wydziału u pani mgr inż. Ireny Datta (tel.347-60-82) lub u sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dr Małgorzaty Obarowskiej (tel. 347-20-12, e-mail: mabo@mif.pg.gda.pl).