Kierunek Matematyka
Specjalność Biomatematyka (I stopień)

 

BIOMATEMATYKA jest dyscypliną matematyczną zajmującą się opisem i modelowaniem zjawisk zachodzących zarówno w pojedynczych komórkach, jak i w złożonycH strukturach biologicznych. Z wyników teoretycznych korzysta biologia, ekologia i medycyna. Obecnie jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina matematyki stosowanej.
 


Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) na specjalności Biomatematyka trwają 6 semestrów. Studentom tej specjalności oprócz ogólnych wykładów z matematyki i informatyki oferujemy ambitny program składający się z kursów z biologii molekularnej, genetyki, statystyki medycznej, baz danych, biomatematyki i modelowania stochastycznego. Studia te wyrabiają umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, komunikatywność, a także umiejętność modelowania, statystycznego opisu i rozwiązywania prostych zagadnień występujących w systemach biologicznych, ekologicznych i biomedycznych.
 


Absolwenci tej specjalności mogą podjąć pracę w krajowych lub międzynarodowych instytucjach zajmujących się biotechnologią, statystyką, projektowaniem nowych leków, ubezpieczeniami, ochroną zdrowia lub ochroną środowiska.