Kierunek Matematyka
Specjalność Bioinformatyka (II stopień)

 

BIOINFORMATYKA to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów współczesnej biologii i medycyny. W szczególności zajmuje się katalogowaniem i przetwarzaniem informacji biologicznych z wykorzystaniem baz danych, analizą sekwencji DNA i genomów, generowaniem drzew filogenetycznych, genotypowaniem i modelowaniem ogólnych układów biologicznych. Odgrywa kluczową rolę w komputerowym wspomaganiu projektowania nowych leków. Obecnie jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina z pogranicza statystyki matematycznej, biologii i informatyki.
 


Studentom tej specjalności oferujemy pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, zgodną ze standardami studiów matematycznych drugiego stopnia, a także wyposażamy w unikatowe umiejętności nabywane na kursach z dynamiki populacji, procesów urodzin i śmierci, algorytmów grafowych, bioinformatyki, biologii strukturalnej, probabilistycznych modeli i algorytmów genetyki, statystyki medycznej, modelowania matematycznego i symulacji komputerowych oraz zaawansowanych metod informatycznych z użyciem superkomputerów.
 


Studia te prowadzone na kierunku matematyka wyrabiają analityczne myślenie, kreatywność, komunikatywność, a także umiejętność jakościowego i ilościowego opisu zjawisk przyrodniczych oraz rozwiązywania problemów pojawiających się we współczesnej inżynierii genetycznej, biomedycynie czy farmakologii.
 


Absolwenci tej specjalności, z uwagi na uniwersalne wykształcenie ogólne w zakresie statystyki, procesów stochastycznych i bioinformatyki, mogą podjąć pracę w krajowych lub międzynarodowych instytucjach zajmujących się biotechnologią, statystyką, projektowaniem nowych leków, ubezpieczeniami, ochroną zdrowia lub ochroną środowiska.
 


Studia te dają bardzo dobre podstawy do dalszych zaawansowanych studiów III stopnia (studiów doktoranckich), kończących się uzyskaniem stopnia doktora nauk matematycznych, informatycznych lub biologicznych.